DyskalkúliaPorucha učenia v matematike - dyskalkulia - môže spôsobiť problémy s nasledujúcimi schopnosťami Pochopenie toho, ako čísla fungujú a ako navzájom súvisia
Výpočet matematických úloh
Zapamätanie si základných mechanizmov výpočtov
Použitie matematických symbolov
Pochopenie slovných úloh
Organizovanie a zaznamenávanie informácií pri riešení matematického problému

Čo spôsobuje poruchy učenia vo všeobecnosti?

Medzi faktory, ktoré môžu ovplyvniť vývoj porúch učenia, patria:

Rodinná anamnéza a genetika.
Prenatálne a novorodenecké riziká.
Psychická trauma.
Fyzická trauma.
Expozícia životného prostredia.

Napriek všetkému, milý návštevník, skúste tento diktát.

Back to Top