Ľahká mozgová dysfunkcia - ĽMDĽahke mozgove dysfunkcie je súhrnný názov pre priznaky vyskytujúce sa u niektorých detí s poruchou vývoja nervového systému. Častejšie býva zasiahnutá psychika a správanie detí. Vhodnou výchovou a ďalšími jednoduchými postupmi je možné niektoré prejavy tohto ochorenia výrazne utlmiť, niektoré v priebehu niekoľkých rokov zmiznú samé.

Ľahke mozgove dysfunkcie a jej priznaky

Prvým významným príznakom, je porucha pozornosti. Deti sú nepokojné a je pre ne ťažké sa koncentrovať, čo im prináša veľa problémov v škole a v zamestnaní. Často robia chyby z nepozornosti. Ich práca je chaotická a nepremyslená. Ďalej je to typická zbrklosť, neprítomnosť organizačných schopností, zlá pracovná morálka a pri rozhovore časté odbiehanie od témy. U niektorých detí sa rozvíjajú poruchy správania, napr. výrazná impulzívnosť, netrpezlivosť a neposednosť. Sú hyperaktivne, stále sa vrtia na stoličke, poposedávajú a bez prestávky hovoria a vyhľadávajú rôzne činnosti. Okrem toho majú výrazné problémy s učením, ich inteligencia je pritom normálna, niekedy aj vyššie ako u ostatných detí. Medzi najčastejšie problémy patrí neschopnosť čítať a tvoriť z písmen vety (dyslexia), porucha písania (dysgrafia), časté chyby v pravopise (dysortografia) a poruchy matematických funkcií (dyskalkulia) - ADD poruchy.Okrem toho sa niekedy vyskytuje aj oneskorenie rozvoja reči oproti vrstovníkom alebo je reč nesúvislá, deti zadrhávajú a majú problémy pri vyslovovaní niektorých slov.

Ľahké mozgové dysfunkcie - príčiny a prevencia

Pri hľadaní príčin bola vypozorovaná dedičná dispozícia, kvôli ktorej sa môže táto porucha vyskytnúť v rodinách. Ďalej prichádzajú do úvahy faktory, ktoré sa spolupodieľajú, tie ovplyvňujú matku a vyvíjajúce sa dieťa v období tehotenstva, ako napr. vírusové infekcie, úrazy, psychický stres, fajčenie a alkohol. Okrem toho môžu byť hlavnou príčinou aj pôrodné komplikácie a faktory ovplyvňujúce dieťa bezprostredne po pôrode, najčastejšie vysoké horúčky, infekcie alebo úrazy. Všetky tieto vplyvy vedú k drobným zmenám vo funkcii mozgu, ktoré však môžu mať veľmi rozsiahle následky. Mozgom pacientov s ľahkou mozgovou dysfunkciou preteká menej krvi, než je tomu u zdravých ľudí a kvôli nedostatku kyslíka v mozgovom tkanive je ovplyvnená elektrická aktivita nervových buniek.

Napriek všetkému, milý návštevník, skúste tento diktát.