Čo spôsobuje adhd dospelých?Mnoho ľudí si nemyslí nič dobré o deťoch, ktoré sa prejavujú hlučne a ktoré nemôžu, nedokážu v pokoji obsediet na svojom mieste. Ukazujúc tým na deti s poruchou pozornosti a hyperaktivity. Faktom však je, že tieto priznaky, ktoré sa nám na deťoch tak nepáčia, môžu pretrvávať až do dospelosti. V skutočnosti, mnoho dospelych s ADHD si neuvedomujú, že mnohé z problémov, ktorým čelia, sú priznaky ADHD dospelych.

Aj keď odborníci nie sú si celkom istí, čo spôsobuje ADHD, domnievajú sa, že gény môžu zohrávať dôležitú úlohu pri vyvíjaní sa poruchy pozornosti a hyperaktivity. Environmentálne problémy, ako je vystavenie cigaretám, alkoholu, alebo iným toxínom, počas tehotenstva, môžu tiež zohrať svoju rolu.

Na rozdiel od iných psychiatrických porúch, vrátane úzkosti a depresie, ADHD nezačína v dospelosti. Takže priznaky sa museli objaviť už v detstve. Konvenčne používané diagnostickekritériá pre ADHD, vrátane najčastejších príznakov, boli vyvinuté na základe toho, ako sa tento stav prejavuje u detí.

Tieto priznaky zahŕňajú zábudlivosť a napríklad nadmerné snívanie, rovnako ako neschopnosť sedieť v pokoji, alebo konštantná nervóznosť a tenzia.

Napriek tomu sa mnohí odborníci domnievajú, že dospelostna porucha pozornosti s hyperaktivitou sa prejavuje inak a jemnejšie, možno viac nenápadnejšie. Môže byť potom ťažšie rozpoznať a diagnostikovať ADHD u dospelych.

Back to Top