Základné informácie o ADHDPorucha pozornosti s hyperaktivitou – AD(H)D – je biologický, mozgovo dysfunkčný stav, ktorý sa vyznačuje zlou pozornosťou a roztržitosťou, alebo hyperaktívnym a impulzívnym správaním. Je to jedna z najčastejších duševných porúch, ktoré sa rozvíjajú u detí. priznaky môžu pokračovať do dospievania a dospelosti.

Ak sa nelieči, môže viesť k zlým výsledkom v škole, neskôr pracovnej výkonnosti, zlým sociálnym vzťahom a vo všeobecnosti pocitom nízkeho sebavedomia.

priznaky

Najviac prevládajúce priznaky ADHD sú nepozornosť a roztržitosť a/alebo hyperaktivne a impulzívne správanie. Problémy s koncentráciou duševného zamerania a inhibícia impulzov a správania sú chronické a všadeprítomné a poškodzujú jednotlivca každodenným fungovaním, naprieč rôznymi nastaveniami – doma, v škole alebo práci, ale i vo vzťahoch.

Výskyt

Odhaduje sa, že výskyt ADD/ADHD sa objavuje medzi 3 a 5 percent u deti predškolského a školského veku. To znamená, že v triede s 25 až 30 žiakmi, je pravdepodobné, že aspoň jeden študent bude mať tento stav. ADHD začína v detstve, ale často trvá až do dospelosti. Štúdie odhadujú, že 30 až 70 percent detí s ADHD bude mať priznaky do dospievania a dospelosti.

Príčiny

Presná príčina ADHD nebola stanovená,. Odborníci sa domnievajú, že môže mať príčinu v genetickej a biologickej zložke. ADHD sa objavuje často medzi členmi rodiny. Mnoho výskumných štúdií sa v súčasnosti zameriava na identifikáciu génov či ich kombinácie, ktoré môžu u jednotlivca prezentovať AD(H)D. Niektorí odborníci sa domnievajú, že môže isť aj o isté fyzické rozdiely, zmeny na mozgu.

Rizikové faktory

Genetika a dedičnosť sú hlavné rizikové faktory, AD(H)D býva často prítomné v rodinách, odovzdáva sa. Tiež boli zistené mozgovej poruchy alebo štrukturálne rozdiely u jedincov s AD(H)D. Skoré poranenia mozgu/traumy alebo iná prekážka brániaca normálnemu vývoj mozgu, ako je expozícia chronicky nízkej hladiny olova, nedonosenosť, pôrodnícke komplikácie, cigaretový dym, expozície v maternici, to všetko môže viesť k podvýžive u detí, tu býva väčšie riziko pre vznik ADHD.

Back to Top