Majú niečo spoločné adhd a autizmus?Poruchy hyperaktivity s deficitom pozornosti (ADHD) a autizmus môžu vyzerať veľmi podobne. Deti s ktorýmkoľvek stavom môžu mať problémy so zameraním - zaostrením. Môžu byť impulzívni alebo ťažko komunikovať. Môžu mať problémy s prácou v škole a so vzťahmi.

Poruchy autistického spektra sú séria súvisiacich vývojových porúch, ktoré môžu ovplyvniť jazykové zručnosti, správanie, spoločenskú interakciu a schopnosť učiť sa. ADHD ovplyvňuje spôsob, akým mozog rastie a vyvíja sa. A môžete mať ako jedinec pokojne oboje.

Správna včasná diagnostika pomáha deťom získať správnu liečbu, aby nepremeškali dôležitý vývoj a vzdelávanie. Ľudia s týmito stavmi môžu mať úspešný a šťastný život.

Ako sa autizmus a ADHD od seba líšia?

Ľudia s autizmom sa snažia aktívne nezameriavať sa na veci, ktoré sa im nepáčia - tieto veci intenzívne negatívne prežívajú.

Deti s ADHD, a druhej strane, sa vyhýbajú veciam, na ktoré nebudú zameriavať svoju pozornosť.

Aj keď deti s ktorýmkoľvek z týchto stavov sa snažia interagovať s inými, deti s autizmom majú menšie sociálne povedomie o ostatných v okolí. Často majú ťažkosti použiť slová o svojich myšlienkach a pocitoch a nemusia byť schopné poukázať na objekt, ktorý im dáva ich rečou (osobný) zmysel, je pre nich ťažké nadväzovať očný kontakt.

Na druhej strane dieťa s ADHD môže hovoriť nonstop. Je pravdepodobnejšie, že sa zastaví, keď bude hovoriť niekto iný, alebo sa do neho ADHD dieťa pustí a pokúsí sa monopolizovať rozhovor.

Autistické dieťa miluje poriadok a opakovanie, ale dieťa s ADHD nie. Dieťa s autizmom môže chcieť napríklad rovnaký druh jedla vo svojej obľúbenej reštaurácii alebo sa pripúta k jednej hračke alebo košeli. Keď sa zrazu rutiny zmenia, rozčuľujú sa. Dieťa s ADHD nemá rádo to isté a znova a znova alebo po dlhšiu dobu.

Mladšie ADHD deti začínajú behaviorálnou terapiou a lekár im môže predpísať lieky, ak sa priznaky nezlepšia dostatočne. Staršie deti zvyčajne dostanú oboje. priznaky ADHD a ich liečba sa môžu v priebehu času meniť.

Rôzne druhy terapie pre autistov - napríklad náprava správania, reči, zmyslovej integrácie - môžu deťom s autizmom pomôcť komunikovať a lepšie si spolu s poruchou porozumieť. Medicína nedokáže vyliečiť autizmus, ale môže uľahčiť zvládnutie súvisiacich symptómov, ako sú ťažkosti so zameraním alebo prejavy vysokej energie.

Zdá sa však, že ADHD a autizmus majú iba málo spoločné ...ak vôbec niečo.

Back to Top