ApraxiaDeti s vývojovou verbálnou dyspraxiou, teda civilnejšie apraxiou, majú ťažkosti pri vytváraní a koordinácii presných pohybov potrebných na tvorbu jasnej reči, aj napriek tomu, že nejestvuje dôkaz o poškodení nervov a svalov. Majú problémy s individuálnymi zvukmi reči a následnosťou vytvárania zvukov v slovách. V dôsledku toho je ich reč často nezrozumiteľná, a to dokonca i pre rodinných príslušníkov.

Aké sú priznaky apraxie rečového prejavu?

Existuje celý rad súvisiacich rečových príznakov, ktoré môžu byť spojené s apraxiou, vrátane:

Potiaží navliekania slabík v správnom poradí
Bľabotanie počas detstva
Potiaží hovoriť dlhé alebo zložité slová
Opakované pokusy o výslovnosť slov
Rečové nezrovnalosti, chybnosť vo zvukoch, melódii dôrazu a intonácie reči
Nesprávne skloňovanie
Nadmerné používanie neverbálnych foriem komunikácie
Narušené samohlásky
Vynechanie spoluhlások v začiatkoch a koncoch slov
Tápanie a neistota pri tvorbe slov

Detská verbálna dyspraxia reči sa vyskytuje zriedkavo sama. Je často sprevádzaná ďalšími jazykovými alebo kognitívnymi deficitmi, ktoré môžu spôsobiť:

obmedzená slovná zásoba
gramatické problémy
problémy s koordináciou a jemnou motorikou
problémy žuvania a prehĺtania
nemotornosť

Kto apraxiu diagnostikuje?

Profesionáli známi ako logopédi hrajú kľúčovú úlohu v diagnostike a liečbe apraxie reči. Neexistuje žiadny univerzálny faktor, alebo test, ktorý môže byť použitý k diagnostike apraxie, teda verbálnej dyspraxie. Vylúčenie iných prispievajúcich faktorov, ako je svalová slabosť jazyka, môže tiež pomôcť s diagnózou.

Back to Top