DysortografiaIde o takzvanú špecifickú poruchu učenia, ktorá sa prejavuje ťažkosťami pri písaní, najmä v gramatike. Medzi typické chyby, ktoré ľudia s dysortografiou robia sú vynechávanie písmen v slovách, zabúdanie na diakritické znamienka, nahrádzanie tvrdých a mäkkých slabík, mätúce hlasové a neznelé zvuky (napr. C/s/z, b/p, g/k, m/n, h/ch), prehodením zvukov v slovách, takže sú všetky skomolené, a v neposlednom rade nesprávna aplikácia gramatických pravidiel. Niekedy je problém v tom, že osoba s dysortografiou „nepočuje“ správny zvuk alebo nevie, aké zvuky tvoria slovo.

Rovnako ako pri dyslexii je dôležité si uvedomiť, za akých okolností je pre človeka najlepšie písať, aby sa minimalizoval počet chýb v texte. Niekedy pomáha dostatok času a pokoja na prácu, niekedy je to písanie na počítači s možnosťami automatických opráv. Pokiaľ je obsah dôležitý, je lepšie, ak si text prečíta niekto iný a opraví chyby, pretože dotyčný ich spravidla "nevidí". Ďalší trik, ktorý niekedy funguje, je prečítať text dozadu, aby sme slová čítali tak, ako sú napísané, ale od konca vety daného odseku, aby sme sa nesústreďovali na obsah správy ale na pravopis.

Prognóza

Dysortografia sa vyvíja v detstve a je potrebné ju liečiť čo najskôr, aby neovplyvnila vývoj dieťaťa. Je dôležité navštíviť špecialistu, ak si všimnete priznaky tejto poruchy, aby ste dieťaťu pomohli.

Napriek všetkému, milý návštevník, skúste tento diktát.