Poruchy správaniaU dieťaťa s poruchou správania budeme pozorovať asociálne prejavy. Dieťa môže byť agresívne k ľuďom aj ku zvieratám, môže ničiť majetok, kradnúť, podvádzať a porušovať pravidlá.

Agresivita voči ľuďom a zvieratám

Dieťa môže šikanovať a zastrašovať ostatných, bude sa biť, niekedy používať zbrane.

Bude kruté ku zvieratám a bude ich týrať.
Ničenie majetku Dieťa môže úmyselne ničiť majetok druhých, bude kresliť grafity, alebo zakladať požiare.
Podvádzanie a krádeže. Dieťa sa môže zapliesť do krádeže, vandalizmu alebo lúpeže. Možno bude musieť klamať, aby dosiahlo svoje.

Existujú dve podskupiny:

 • A: Podskupina detského veku. Aspoň jeden príznak poruchy sa u dieťaťa vyskytne pred desiatym rokom života.
 • B: Podskupina dospievajúcej mládeže Žiadny z príznakov sa nevyskytne pred desiatym rokom života dieťaťa.
Ak sa bude porucha prejavovať v miernej forme, nebudú ostatní príliš poškodení, vo vážnych prípadoch však dieťa svojmu okoliu spôsobí značné škody.

Jedná sa o jednu z najbežnejších porúch. Existujú odhady, ktoré hovoria, že sa vyskytuje asi u 4% detí, ktoré žijú na dedine, a u 9% detí, ktoré žijú v mestách. Iné odhady hovoria o tom, že v určitých skupinách detí dosahuje výskyt tejto poruchy dokonca 16%. Záleží na tom čo je do tejto štatistiky zahrnuté.

Porucha sa môže vyskytnúť u päťročných detí, častejšie sa s ňou však stretávame vo vyššom detskom veku alebo na začiatku puberty. Zriedka sa objaví po 16 roku. priznaky sa väčšinou s postupujúcim vekom a fyzickým vývojom dieťaťa menia. Menej závažné prejavy správania, ako sú napríklad drobné krádeže v obchodoch alebo detské bitky, je možné pozorovať v útlom veku, u dospievajúcej mládeže môže mať porucha podobu prepadnutí, krádeže, lúpeží či znásilnenia.

I keď sa porucha správania častejšie objavuje u chlapcov – v detskom veku je u chlapcov omnoho častejšia - môžeme sa s ňou stretnúť aj u dievčat. Chlapci s touto poruchou bývajú obecne agresívnejší. Chlapci sa častejšie zapletú do potýčiek, drobných krádeží, vandalizmu a majú problémy s disciplínou, dievčatá skôr klamú, chodia poza školu, utekajú z domova a môžu dospieť k drogám a prostitúcii.

Domnievame sa, že porucha je dedičná a vyvolaná podmienkami, v ktorých sa dieťa nachádza. Dieťa ma k poruche väčšie dispozície, pokiaľ jeden z rodičov trpí určitým typom poruchy, ako sú poruchy osobnosti, poruchy emócii, schizofréniou, alebo poruchou pozornosti.

Vyhliadky dieťaťa trpiaceho poruchou sú rôzne. Ak sa vyskytla pred desiatym rokom života, bude na tom dieťa omnoho horšie, než keby sa priznaky objavili až v puberte – pokiaľ sa objaví porucha v útlom detstve, máva dieťa väčšiu dispozíciu ku vzniku sociálnej poruchy osobnosti, poruchu nálady, úzkostnej poruchy alebo drogovej závislosti. Väčšina dospelých, ktorí boli v detstve postihnutí poruchou správania má aj vo vyššom veku sociálne problémy. V niektorých prípadoch sa však časom správanie dieťaťa upraví a priznaky poruchy vymiznú.

Mnoho detí, ktoré trpia touto poruchou majú zároveň hyperkinetickú poruchu (ADHD) pozornosti. Tieto deti často bývajú postihnuté poruchami učenia, komunikačnými poruchami, úzkostnými poruchami nálady a poruchami vyvolanými užívaním drog. Niektoré prejavy poruchy správania je možné sledovať aj u statných detí, nemusí to ale znamenať, že touto poruchou tiež trpia. Neposlušné dieťa, ktorého správanie nám pripadá asociálne, môže trpieť syndrómom hyperaktivity / impulsivity

Prejavy a črty dieťaťa s ADHD

 1. Dieťa, ktoré sa správa asociálne, môže mať nízku inteligenciu
 2. Dieťa, ktoré nie je schopné sa prispôsobiť, môže byť prevažne vzdorovité či oponujúce alebo môže mať problémy s komunikáciou
 3. Dieťa ktoré “vybočuje” môže trpieť úzkosťou, alebo môže mať inú emočnú poruchu
 4. Dieťa možno reaguje na okolité podmienky alebo odráža prostredie, v ktorom sa nachádza, pokiaľ sa správa asociálne – môže sa svojim spôsobom prispôsobovať
 5. Dopad poruchy správania na dieťaťa
 6. Môže sa zdať že sa dieťa nezaujíma o ostatných
 7. Môže mať nepriateľské videnie sveta
 8. Bude nám pripadať že nemá žiadne výčitky svedomia
 9. Môže byť zdanlivo húževnaté, avšak z nízkym sebavedomým
 10. Môže byť prelietavé, bezstarostné a náchylné k nehodám
 11. Môže fajčiť, piť a mať záľubu v sexuálnom živote od útleho veku. Môže sa dostať k drogám
 12. Školské výsledky bude mať zlé
 13. Nebude obľúbené
 14. Pre svoje správanie môže byť vylúčené zo školy, alebo bude mať problémy so zákonom
 15. Môže sa pokúsiť o samovraždu
Rodičia, budete mať asi obavu o svoje dieťa a jeho budúcnosť. Uvedomíte si že sa zaplietlo do vážnych protispoločenských činov, že celkom určite skončí za mrežami. Budete hlboko znepokojení jeho viditeľnou potrebou ubližovať ľuďom a bude vás trápiť jeho kruté zaobchádzanie zo zvieratami. Skutočnosť, že sa nedokáže poučiť zo svojich chýb ani vyjadriť naozajstnú ľútosť, vás v úvahách o jeho budúcnosť povedie azda ku zlým predtuchám.

Back to Top