ADHD a väčšia nehodovosťPoruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou sa netýkajú iba detí. Viaceré štúdie potvrdili, že 30 % - 70 % detí s ADHD trpí príznakmi aj v dospelosti. Dospelí, ktorí majú poruchu pozornosti s hyperaktivitou známou pod anglickou skratkou ADHD, majú častejšie dopravné nehody a úrazy, majú väčšie sklony ku kriminalite alebo drogovej závislosti.

Porucha podľa odborníkov vzniká ešte pred narodením, až z 80 percent je podmienená geneticky. Ďalšiu časť tvorí napríklad alkohol a fajčenie v tehotenstve, predčasné pôrody, nízka pôrodná váha alebo komplikácie pri pôrode. priznaky sa začnú prejavovať pred 12. rokom života. U detí ide o horší prospech v škole, nepozornosť, roztržitosť či vyššie riziko úrazov. Viesť môže aj k nižšiemu vzdelaniu. Pacienti sú chaotickí, častá je taktiež prokrastinácia, teda odkladanie úloh na neskôr. Vyhýbajú sa situáciám, kedy očakávajú zlyhanie. Niekedy ale naopak rozpracujú mnoho projektov naraz, ale nedokážu ich dokončiť.

Všeobecne je ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, teda porucha pozornosti s hyperaktivitou) dedičný syndróm, daný narušeným fungovaním v tých oblastiach mozgu, ktoré súvisia s plánovaním, predvídaním, zamierením a udržaním pozornosti a sebaovládaním. Dospelí s ADHD často na cestách priveľmi riskujú. ADHD sa vyznačuje zníženou koncentráciou, čo môže spôsobiť, že niektorí ľudia jazdia z nepozornosti rýchlejšie, častejšie bývajú vinníkmi dopravných nehôd a prichádzajú o vodičské preukazy.

Dospelí nemajú také viditeľné priznaky ako deti. Niektorí zápasia s príznakmi ADHD a netušia, že trpia touto poruchou. Neuvedomujú si, že mnohé z problémov, s ktorými sa stretávajú, sa týkajú ADHD. Pri problémoch s ADHD pomáha poradenstvo, psychoterapia alebo farmakologická liečba.

autor: janssen.com

Back to Top