Ako ovplyvňuje dyskalkúlia dospelákov v bežnom živote?Na vykonávanie každodenných úloh potrebujeme matematiku. Ovplyvňuje naše robenie bežných denných rozhodnutí. Schopnosť určiť nejaký konkrétny čas, plánovať rúzne úlohy, akými sú, napríklad, odhadnutie životných nákladov a robenie vhodných nákupov, aby ste neprekročili rodinný rozpočet, vypočítanie vzdialenosti na cestovanie a vypočítanie času cesty a podobne.

Takmer všetky pracovné miesta vyžadujú matematiku. A to od praktizujúcich kaderníkov, staviteľov, kuchárov, čašníkov, obchodníkov na trhu, čalúnikov i tých, ktorí sa zaoberajú výrobou látok. Krajčírov, policajtov, športovcov, hercov, umelcov, prekľadatelov, staviteľov lodí, architektov, inžinierov, účtovníkov, obchodníkov vo všeobecnosti a mnohých ďalších profesií.

Asi 1 zo 4 dospelých má strach a úzkosť z matematických operácii. Nie si teda sám.

Napriek všetkému, milý návštevník, skúste tento diktát.

Back to Top