Hlavné charaktistiky dieťaťa s ADHD1) Majú priveľmi aktívnu myseľ

2) Počúvajú, ale neabsorbujú, čo bolo povedané

3) Majú problémy zostať pri jednej úlohe

4) Majú tendenciu prehliadať detaily

5) Ľahko sa stanú úzkostlivé

6) Nedokážu sa sústrediť na podstatné veci

7) Dokážu sa silno koncentrovať na to, čo ich zaujme

8) Nie sú schopné ovládať svoje emócie

9) Mávajú často emočné výbuchy

10) Mávajú úzkosť zo sociálnych vzťahov

11) Sú výrazne intuitívne

12) Myslia inak ako ostatní

13) Sú netrpezlivé a neposedné

14) Sú fyzicky senzitívne

15) Sú neposlušné

16) Potrebujú svoj priestor na pohyb

17) Vyzerajú, že im chýba pevná vôľa

18) Nedokážu si zapamätať jednoduché úlohy

19) Dokážu mať mnoho rozrobených úloh v jednom čase

20) Skôr ako vec dokončia, začne ich nudiť

21) Pravidelne strácajú veci

22) Porucha pretrvá do dospelosti


Dr. Thomas E. Brown, Attention Deficit Disorder: The Unfocused Mind in Children and Adults (helpguide.org)

Back to Top