George H. Reavis: Zvieracia školaJedného dňa sa zvieratá rozhodli, že sa musia nejakým hrdinským spôsobom vyrovnať s problémami, ktoré so sebou nesie nová doba, a zorganizovali školu. Zaviedli osnovy pozostávajúce z behania, lezenia, plávania a lietania. Aby bolo možné učebné osnovy lepšie presadzovať, všetky zvieratá preberali rovnaké disciplíny, ako rovnaké vyučovacie predmety.

Kačka bola výborná na hodinách plávania, dokonca bola lepšia ako inštruktor.

V lietaní však iba prospela a v behu na tom bola naozaj veľmi zle. Pretože behala skutočne veľmi pomaly, zostávala po škole a zanechala plávanie načisto, aby sa mohla cvičiť iba v behu. To pokračovalo tak dlho, až si úplne ošúchala nohy a nakoniec sa z nej stal len priemerný plavec. Priemer bol však pre školu prijateľný, a tak si s tým nikto, okrem kačky, hlavu nelámal.

Zajac bol spočiatku v behu na čele triedy, ale nervovo sa zrútil – mal totiž veľa doučovania z plávania.

Veverička výborne liezla, až pokiaľ sa u nej neobjavilo totálne znechutenie z vyučovacích hodín lietania, kde ju učiteľ nútil štartovať zo zeme na strom, namiesto zo stromu dolu. Z preťaženia si vypestovala kŕče v nohe a nakoniec dostala trojku z lezenia a štvorku z behu.

Orol bol hodne problémový žiak, ale tvrdo ho zrovnali. Na hodinách šplhania bol na vrchole stromu ako prvý, ale trval na svojej vlastnej metóde, ako sa na vrchol stromu dostať.

Na konci školského roku dosiahol najlepší priemer úhor, ktorý vedel veľmi dobre plávať, ale vedel i behať, šplhať a trochu aj lietať, a bol preto vybraný, aby predniesol pred celou školou reč na rozlúčku.

Stepní psy chodili poza školu a dôsledne bojovali za svoje práva, pretože vedenie školy odmietalo dať do osnov vyučovacie predmety, hrabanie a stavanie brlohov.

Zvieratká nakoniec svoje deti dali do učenia k jazvecovi a neskôr spolu s veveričkami a hrabošmi založili úspešnú súkromnú školu.

Má táto bájka svoje ponaučenie?

Môžete, po prečítaní príbehu, položiť deťom, (od 10. roku) aj ďalšie dôležité otázky:

Prečo zaviedli zvieratkám na škole rovnaké predmety?

Mali zvieratká nejaké benefity (prínos) z toho, že boli na škole, pre všetkých, zavedené rovnaké predmety? Vysvetlite svoju odpoveď.

Byť priemerný vo všetkých predmetoch bolo akceptované školou. Páčilo sa to aj zvieratkám? Vysvetlite svoju odpoveď.

Prečo si myslíte, že nebolo veveričke dovolené zliezať z vrcholu stromu dolu?

Prečo bol orol problémové dieťa?

Prečo sa rozhodli stepní psy bojovať za svoje práva?

Prečo sa zvieratká nakoniec rozhodli neisť do školy? Vysvetlite svoju odpoveď. Prečo si myslíte, že súkromná škola, kam nakoniec dali zvieratká svoje deti, bola úspechom? Aké vyučujúce predmety boli v osnovách?

O čo šlo autorovi v tomto príbehu?

Napriek všetkému, milý návštevník, skúste tento diktát.

Back to Top