Test osobnosti Dr. Szondi

V každej sérii fotografií vyberte 2 najsympatickejších ľudí a označte.
V každej sérii vyberte 2 naj-ne-sympatickejších ľudí a tiež ich označte.

Nezabudnite, že v jednej sérii charakterov (8 osôb) označíte dve a dve možnosti.

Ak spravíte chybu pri označovaní charakterov, program vás na to upozorní, vtedy resetnite stránku a začnite znovu.
Léopold Lipot Szondi bol v 30. a 40-tych rokoch 20. storočia skoro tak veĺký ako Carl Jung či Zigmund Freude. Dnes už o ňom a jeho teóriach takmer nik nevie. Tento test bol navrhnutý ním.

✴ 11. marca 1893 v Nitre, Rakúsko-Uhorsko
✞ 24. januára 1986 v Küsnacht, pri Zurichu

Vyrastal v slovensko - nemeckej (židovskej) rodine. Vyvinul formu hlbinnej psychológie, ktorá sa opiera o analýzu tzv. rodinného nevedomia. Od roku 1944 žil v exile vo Švajčiarsku.


Cieľom Szondi testu (1935) bolo preskúmať hlboko potlačované podnety na základe sympatií, či averzie spôsobenej špecifickými fotografiami psychopatov. Test je založený na predstave, že vlastnosti, ktoré nás trápia na iných, sú tie, ktoré v nás spôsobili odpor v ranej fáze života, a to je dôvod, prečo sme ich potlačili.

Niektoré psychologické termíny, ktoré súvisia s ego-obranou:


Poprenie (reaktívny výber): úplne odmietneme vlastné skryté sklony a kompenzujeme ich tým, že sa správame opačne.

Sublimácia: Skryté sklony nahradíme sociálne prijatelnejšími, alebo užitočnými postojmi, umeleckými aktivitami, koníčkami a pod.

Represia: Podľa psychoanalytickej koncepcie, to je najdôležitejší psychologický obranný mechanizmus, ktorý máme. Jeho najdôležitejšou funkciou je transformovať naše myšlienky a túžby, ktoré sú nepríjemné pre naše podvedomie.

Ak ste obdržali "zlé" výsledky testu, neznamená to, že máte nejakú duševnú poruchu, pretože test bol navrhnutý tak, aby predpokladal možné potlačené impulzy každého typu osobnosti v súlade s teóriou psychoanalýzy.


Séria charakterov 1
 

Séria charakterov 2
 

Séria charakterov 3
 

Séria charakterov 4
 

Séria charakterov 5
 

Séria charakterov 6
 

Výsledok Szondiho testu:Szondiho test osobnosti - diplomovka - Martina Vaňková