Info PsyTesty su zhotovené v dyslektickom fonte. Takže testy môžu realizovať aj ľudia, ktorí majú problémy s čítaním.