CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Iné poruchy nervového systému (G90 - G99)

G96 Iné poruchy centrálneho nervového systému

 • G96.0 Vymokanie mozgovomiechového moku
  Nezahŕňa:
  po spinálnej punkcii (G97.0)

 • G96.1 Poruchy plien nezatriedené inde
  Plenové zrasty (mozgové) (miechové)

 • G96.8 Iné bližšie určené poruchy centrálneho nervového systému
 • G96.9 Bližšie neurčené poruchy centrálneho nervového systému
 • G96 Iné poruchy centrálneho nervového systému