CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Choroby nervovosvalovej platničky a svalu (G70 - G73)

G71 Primárne poruchy svalov

Nezahŕňa:
arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)
metabolické poruchy (E70 - E90)
myositis (M60.-)

 • G71.0 Svalová dystrofia

  Svalová dystrofia
  • autozómne recesívna, detský typ podobný Duchenneovej alebo Beckerovej chorobe
  • benígna [Beckerova]
  • benígna skapuloperoneálna so skorými kontraktúrami [Emeryho-Dreifussova]
  • distálna
  • facioskapulohumerálna
  • končatinového pletenca
  • očná
  • okulofaryngeálna
  • skapuloperoneálna
  • ťažká [Duchenneova]

  Nezahŕňa:
  vrodenú svalovú dystrofiu
  • NS (G71.2)
  • so špecifickými morfologickými abnormalitami svalového vlákna (G71.2)

 • G71.1 Myotonické poruchy
  Dystrofia myotónia [Steinertova]

  Myotónia
  • chondrodystrofická
  • vyvolaná liečivami
  • symptomatická

  Vrodená myotónia
  • NS
  • dominantná [Thomsenova]
  • recesívna [Beckerova]

  Neuromyotónia [Isaacsova]
  Paramyotónia congenita
  Pseudomyotónia
  Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva, ak je liečivo príčinným faktorom.

 • G71.2 Vrodené myopatie
  Vrodená svalová dystrofia
  • NS
  • so špecifickými morfologickými abnormalitami svalového vlákna

  Choroba
  • central core
  • minicore
  • multicore
  Disproporcia typu vlákna

  Myopatia
  • myotubulárna (centronukleárna)
  • nemalínová

 • G71.3 Mitochondriová myopatia nezatriedená inde
 • G71.8 Iné primárne poruchy svalov
 • G71.9 Nešpecifikovaná primárna porucha svalu
 • G71 Primárne poruchy svalov