CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Epizodické a záchvatové poruchy (G40 - G47)

G46* Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (i60 - i67†)

 • G46.0* Syndróm strednej mozgovej artérie (I66.0†)
 • G46.1* Syndróm prednej mozgovej artérie (I66.1†)
 • G46.2* Syndróm zadnej mozgovej artérie (I66.2†)
 • G46.3* Syndróm porážky mozgového kmeňa (I60 - I67†)

  Syndróm

 • Benediktov
 • Clauderov
 • Fovilleov
 • Millardov-Gublerov
 • Wallenbergov
 • Weberov

 • G46.4* Mozočkový syndróm porážky
 • G46.5* Čistý motorický lakulárny syndróm (I60 - I67†)
 • G46.6* Čistý senzorický lakunárny syndróm (I60 - I67†)
 • G46.7* Iné lakulárne syndrómy (I60 - I67†)
 • G46.8* Iné cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (I60 - I67†)
 • G46* Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (i60 - i67†)