DIS+

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Epizodické a záchvatové poruchy (G40 - G47)

G41 Epileptický stav - status epilepticus

 • G41.0 Status epilepticus grand mal
  Tonicko-klonický epileptický stav

  Nezahŕňa:
  epilepsiu partialis continua [Koževnikovovu] (G40.5)

 • G41.1 Status epilepticus petit mal
  Stav epileptickej absencie

 • G41.2 Komplexný parciálny epileptický stav
 • G41.8 Iný epileptický stav
 • G41.9 Nešpecifikovaný epileptický stav
 • G41 Epileptický stav - status epilepticus