CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému (G35 - G37)

G36 Iná akútna roztrúsená demyelinizácia

Nezahŕňa:
poinfekčnú encefalitídu a encefalomyelitídu NS (G04.8)

  • G36.0 Neuromyelitis optica [Devicova]
    Demyelinizácia pri zápale zrakového nervu
    Nezahŕňa: zápal zrakového nervu NS (H46)

  • G36.1 Akútna a subakútna hemoragická leukoencefalitída [Hurstova]
  • G36.8 Iná špecifikovaná akútna roztrúsená demyelinizácia
  • G36.9 Nešpecifikovaná akútna roztrúsená demyelinizácia
  • G36 Iná akútna roztrúsená demyelinizácia