CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Iné degeneratívne choroby nervového systému (G30 - G32)

G30 Alzheimerova choroba

Zahŕňa:
senilnú a presenilnú formu

Nezahŕňa:
senilnú
• degeneráciu mozgu IN (G31.1)
• demenciu NS (F03)
senilitu NS (R54)

  • G30.0 Alzheimerova choroba so skorým začiatkom Poznámka:
    začiatok zvyčajne pred 65. rokom
  • G30.1 Alzheimerova choroba s neskorým začiatkom Poznámka:
    začiatok zvyčajne po 65. roku
  • G30.8 Iná Alzheimerova choroba
  • G30.9 Nešpecifikovaná Alzheimerova choroba
  • G30 Alzheimerova choroba