DIS+

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém (G10 - G13)

G10 Huntingtonova choroba

Huntingtonova chorea
G10 Huntingtonova choroba