DIS+

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Zápalové choroby centrálneho nervového systému (G00 - G09)

G06 Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm - intrakraniálny a intraspinálny absces a granulóm

Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikovanie infekčného činiteľa

 • G06.0 Vnútrolebkový absces a granulóm

  Absces (embolický)
  • mozgový [ktorejkoľvek časti]
  • mozočkový
  • predného mozgu
  • otogénny

  Vnútrolebkový absces alebo granulóm
  • epidurálny
  • extradurálny
  • subdurálny

 • G06.1
  Vnútrochrbticový absces a granulóm
  Absces (embolický) miechy [ktorejkoľvek časti]
  Intraspinálny absces alebo granulóm
  • epidurálny
  • extradurálny
  • subdurálny

 • G06.2 Nešpecifikovaný extradurálny a subdurálny absces
 • G06 Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm - intrakraniálny a intraspinálny absces a granulóm