DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Nešpecifikovaná duševná porucha (F99)

F99 Bližšie nešpecifikovaná duševná porucha

Duševná choroba NS

Nezahŕňa:
organickú duševnú poruchu NS (F06.9)
F99 Bližšie nešpecifikovaná duševná porucha