DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Afektívne poruchy (F30 - F39)

Ide o poruchy, ktorých hlavnou črtou je zmena v afektoch alebo nálade do depresie (skľúčenosti so sprievodnou úzkosťou alebo bez nej), alebo do mánie (rozjarenosti). Zmenu nálady zvyčajne sprevádza zmena celkovej úrovne aktivity; ostatné príznaky sú väčšinou sekundárne alebo dobre zrozumiteľné v súvislosti so zmenani nálady a aktivity. Väčšina týchto porúch býva návratná, nástup jednotlivých epizód často súvisí so stresujúcimi udalosťami alebo situáciami.

F38 Iné afektívne poruchy

Akékoľvek iné poruchy nálady, ktoré neoprávňujú na diagnózu pod F30 - F34, pretože nedosahujú potrebný stupeň alebo trvanie.

  • F38.0 Iné jednotlivé afektívne poruchy
    Zmiešaná afektívna epizóda

  • F38.1 Iné návratné afektívne poruchy
    Krátka návratná depresívna epizóda

  • F38.8 Iné špecifikované afektívne poruchy
  • F38 Iné afektívne poruchy