Anorexia a Bulímia u dospievajúcich

Príznaky porúch príjmu potravy

Rýchla strata hmotnosti alebo priberanie na váhe.
Zmeny v hmotnosti, tvaru alebo správanie okolo jedla.
Nadmerná fyzická aktivita.
Pocity nespokojnosti s tvarom a veľkosťou tela.
Strata menštruácie, alebo chýba nástup menštruácie.

Typy porúch príjmu potravy

Mentálna anorexia – obmedzovanie jedla, strata hmotnosti a strach z priberania na váhe.

Bulímia – obdobie záchvatového prejedania sa (často tajne), nasledujú pokusy kompenzovať najedenia sa, nadmerným cvičením, zvracaním, alebo nasledujú aj obdobia prísnej diéty. Záchvatovité prejedanie je často sprevádzané pocitmi hanby a je „mimo kontroly“ jedinca.

Rizikové faktory pre poruchy príjmu potravy

Nevie sa úplne presne prečo niektoré staršie deti, najmä dospievajúci, vyvinú poruchy príjmu potravy, a iné zase nie. Avšak, mnoho faktorov môže ovplyvniť dospievajúceho, aby sa u neho vytvorili nezdravé stravovacie návyky. Tieto faktory môžu byť sociálne alebo environmentálne, interpersonálne, biologické alebo familiárne. Často, kombinácia týchto vecí, môže vyvolať poruchy príjmu potravy u zraniteľnejších osôb.

Osobnostné rizikové faktory

Nízke sebavedomie.
Perfekcionizmus.
Ťažkosti pri vyjadrovaní pocitov hnevu, alebo úzkosti.
Ťažkosti pri asertivite voči ostatným.
Strach z dospievania či dospenia.

Sociálne a environmentálne rizikové faktory

Šikanovanie.
Vysoké očakávania zo strany vlastnej rodiny (!)
Veľké životné zmeny, ako je rozpad rodiny, alebo nahromadenie mnohých menších stresorov.
Tlaky zo strany školy, či komunity rovesníkov.
Rodičovské vzory v oblasti stravovania a telesného výzoru.
Mediálny a reklamný tlak s popleteným názorom na „správny“ telesný model.
Kultúrne tendencie posudzovať ľudí podľa vzhľadu.

Prečítajte si  Hypochondria

Chlapci a dievčatá

Poruchy príjmu potravy sú viac pravdepodobné, že budú mať vplyv na dievčatá ako na chlapcov. Asi 25 percent vyskytnutých prípadov sú chlapci. Dievčatá a chlapci môžu zažiť rôzne spoločenské tlaky na to, ako by mali vyzerať. Primárne detí školského veku nie sú imúnne voči týmto tlakom, a ich postoje a správanie odrážajú dospelácke obavy. Ako mnoho dospelých žien, i niektoré dievčatá chcú schudnúť a byť štíhle a rovnako ako mnoho dospelých mužov, aj niektorí chalani chcú stratiť telesný tuk, a chcú nabrať svalovú hmotu. Niektorí chlapci sa snažia splniť nerealisticky takéto štandardy.

Skoré varovné príznaky porúch príjmu potravy

Rýchla strata hmotnosti.
Intenzívny strach z priberania na váhe.
Popieranie hladu.
Klamné správanie okolo jedla – napríklad tajné vyhadzovanie jedla, či vyhýbanie sa školským stravovacím zariadeniam.
Vyhýbanie sa jedlu a jedeniu v sociálnych situáciách.
Kompulzívne výkony v oblastí výkonu a športu.
Jedenie v tajnosti.
Vynechávanie určitých skupín potravy, ako je mäso, alebo mliečne výrobky.
Vyvíjajúce sa potravinové rituály – ako vždy rovnaké použitie taniera, misky a pod., krájanie potravín na malé kúsky alebo jedenie pomalým spôsobom.
Zmeny v správaní – ako je sociálne stiahnutie sa, podráždenosť alebo depresia.
Poruchy spánku.

Prečítajte si  Sexuálny masochizmus a sadizmus

Diéta zvyšuje riziko vzniku porúch príjmu potravy

Diéty sú bežné u dospievajúcich. Poruchy príjmu potravy, ako je anorexia alebo bulímia môžu byť vyvolané redukčnou diétou. Dospievajúci by nikdy nemali byť podporovaní v diéte, za účelom zhodenia váhy.

Ako môžu pomôcť rodičia a učitelia

Deti sú skvelí napodobňovatelia, takže rodičia, učitelia a ďalší dospelí môžu zohrať dôležitú úlohu pri pomoci a prevencii porúch príjmu potravy a podporovať pozitívne vnímanie tela u detí.

Vyhnite sa rozdeľovaniu potravín na tie „dobré“ a „zlé“ potraviny. Ide o nebezpečný patern pre posudzovanie stravovania. Tento prístup nastavuje chute a pocity viny, v prípade, že dieťa takéto „zlé“ potraviny zje.

Vyhnite sa použitiu potravín, ako úplatok, či za trest.

Prijmite fakt, že deti môžu mať rôzne stravovacie návyky, ktoré sa líšia od dospeláckych – napríklad, môže dospievajúci vyžadovať viac jedla, alebo častejšie chce jesť počas dňa, alebo môže prejsť obdobím predstáv ale aj averzie k určitým potravinám.

Nikdy neobmedzujte stravu dospievajúcim a nesnažte sa dospievajúcich viesť k žiadnej diéte ak nie je naordinovaná z medicínskych dôvodov.

Nechajte vaše dieťa aby jedlo, ak práve pociťuje hlad a keď nechce jesť, nechajte ho tak, a nenúťte ho. Nenúťte vaše dieťa zjesť všetko, čo ste mu nachystali na tanier. Nebojujte s dieťaťom.

Prečítajte si  Transvestný fetišizmus

Podporujte vždy staršie deti a dospievajúcich v názore o tom, ako fyzicky vyzerajú, chváľte ich a nevyčítajte im nikdy ich osobný telesný vzhľad.

Existuje mnoho spôsobov, ako pomôcť svojim deťom, aby mali dobrý pocit z toho ako vyzerajú

Zdôrazňujte akceptáciu rôznych tvarov a veľkostí tela, vrátane svojho vlastného, (rodičia).

Pozitívne sa snažte vždy vykresľovať vlastné telo; vykresľujte ho ako funkčné a dobre stavané.

Preukazujte dobré a pravidelné stravovacie návyky a rozumný výkon v oblasti rekreácie a pohybu.

Nepoužívajte kritiku alebo nedráždite svoje deti ohľadom toho ako vyzerajú.

Vyzvite deti, aby „načúvali“ svojmu telu a zoznámili sa s rôznymi fyzickými pocitmi a zážitkami. Proste ich naučte tomu, aby mali svoje telo radi.

Podporujte šport a pravidelné cvičenie na udržanie zdravej váhy a podporujte dôveru k ich vlastnému telu.

Podpora sebavedomia

Povzbudzujte svoje deti aby vyjadrili svoje potreby a želania, aby sa dokázali sami rozhodovať (a vyrovnať sa s dôsledkami svojho správania), a nech sa venujú veciam, ktoré sú dobré a ktoré ich primárne zaujímajú.

Umožniť im hovoriť „nie“. Povzbudzujte ich byť asertívnymi. Ak majú pocity zo zlyhania vlastného správania, nech vždy doma nájdu priaznivé a chápavé prostredie.

A v neposlednom rade, milí rodičia, pomôžte im rozvíjať kritické povedomie obrazov a správ, ktoré dostávajú z televízie alebo z časopisov.

  • Hodnotenie12345