Vznik združenia

DIS+ vzniklo v septembri roku 2004. Ťažisko našej činnosti spočíva v poradenskej a konzultačnej činnosti, v prospech detí s dysfunkčnými poruchami mozgu na bázy ĽMD. Za ten čas,sme si na Slovensku vytvorili celkom slušnú povedomosť. A to nielen na poli vnímania laickej verejnosti, ale aj odborného rešpektu. Vytvárame pre „naše“ deti program, ktorý je smerovaný najmä k úspešnej integrácii do spoločnosti. Sú to práve dys-deťúrence, ktoré vzhľadom ku svojmu stavu, často ašpirujú na rôzne ťažkosti. Hlavne pre svoju emocionálnu i citovú nevyrovnanosť, nejeden krát skĺzavajú na územie kriminality a zločinu. Štatistiky toto neúprosne dokazujú. Naša spoločnosť si málo uvedomuje túto vec. Poruchy „dys“ nie sú v pravom zmysle ochorením. Tento stav je však emocionálne a citovo hodne frustrujúci a náročný.

Ídea združenia

Pred nami je ešte veľký kus práce. Na základných, ale aj stredných školách, je mnoho problémov, ktoré číhajú na naše deti. Sú to, bohužiaľ práve učitelia, ktorí mnohokrát z dôvodu čudnej a nezmyselnej zotrvačnosti, znepríjemňujú život mnohým dys-školákom. Ešte i dnes existuje dosť pedagógov, ktorí nedokážu pripustiť, že existujú objektívne príčiny neúspechov mnohých žiakov. Príčiny neúspechu žiačikov sú na výsosť odborné a takpovediac, vedecky zdôvodniteľné. Nejedná sa o nezmyselné úľavy a výmysly, prenikajúce k nám z Ameriky, …ako to niektorí učitelia uvádzajú. Takéto deti často pedagógovia necitlivo označujú za lajdácke, lenivé a nesnažiace sa. Ba, neraz i hlúpe. Pravý opak býva pravdou.

Prečítajte si  Tetovanie

Nepodceňujme tieto stavy

Dostávame sťažností a ponosy od rodičov, ale aj samotných žiakov, ktorí sa sťažujú na fungovanie školského systému. Pravidelne tieto podnety vyhodnocujeme. Jediné čo tieto decká potrebujú, je čas a trpezlivosť. Mnohí učitelia im tieto jednoduché veci neposkytnú. Príčinou často býva onen známy boj medzi učiteľom a žiakom. Neraz sa učitelia nezmyselne stavajú na miesto, ktorá im nenáleží. Zasahujú do výsostnej rodičovskej právomoci z dôvodov akejsi všetečnosti a snahy kontrolovať priestor, ktorý im nenáleží. Práve nedostatok času a trpezlivosti uvrhávajú tieto deti do emocionálneho tlaku a zmätku. Pomaly sa dostávajú do stavu, kedy už nie sú schopné ani tých najjednoduchších akademických výkonov. Syndrómy dysfunkčnosti mohli byť na začiatku nevýrazne. Sme presvedčení, že žiadny učiteľ nechce zhoršovať zdravotný, emočno citový stav zvereného žiaka. V tomto nabádame učiteľov, aby sa v prípade potreby obrátili na nás a predložili nám svoje starosti s dysfunkčnými deťmi.

Prečítajte si  Identifikácia stresu u vášho dieťaťa a mladého

Sú to naši zverenci

Naše intervencie na jednotlivých školách predchádzajú, o tom sme presvedčení, ďalším osobným citovým a emocionálne ťažko nabitým situáciám. V nejednom prípade sme museli konzultovať pomoc na odbornej psychiatrickej, či psychologickej úrovni. Je veľmi dôležité, aby práve učitelia chápali a poznali problematiku „dys“, ktorá tak často komplikuje život naším mladým priateľom.

Majme s deťmi láskavý a vrelý vzťah

Aj v dnešnej uponáhľanej dobe si myslíme, že naozaj spokojné a šťastné dieťa má veľmi málo problémov, týkajúce sa bezpečia vo vlastnej rodine. Rozumní rodičia svojim deťom vytvárajú harmonické a bezpečné prostredie. Tu načerpá dieťa názorový a myšlienkový svet, a vystačí mu po zvyšok jeho života. Myslíme si, že práve tento problém sa týka mnohých takzvaných psychologických „ochorení“. Strach a nespokojnosť. Práve tie sú dôvodom mnohých frustrujúcich činiteľov. To sa môže napokon odraziť aj na akademickými výsledkoch dieťaťa. A nielen tých. Mnohokrát práve nedostatok starostlivosti a opatery nedovolia, aby sa vyvinuli niektoré dôležité funkcie mozgu. Mnohokrát stačí naozaj málo. Mať vľúdny a láskavý vzťah so svojim dieťaťom.

  • Hodnotenie12345