Arginín

L-Arginín bol prvýkrát izolovaný v roku 1886, údajne z extraktu rastliny Lupina (Lupinus spp.) Lupinus je strukovina (Fabaceae).

Arginín je aminokyselina zvyčajne prítomná v tele. Arginín je možné nájsť v mnohých potravinách, ktoré obsahujú proteín.

Dôkazy naznačujú, že Arginín môže pomôcť liečiť zdravotné ťažkosti, ktoré ovplyvňujú vazodilatáciu (rozšírenie ciev). Tieto stavy zahŕňajú bolesť na hrudníku, aterosklerózu (upchaté tepny), ochorenie srdca, srdcové zlyhanie, erektilnu dysfunkciu, ochorenie periférnych ciev, a bolesti hlavy.

Arginín tiež podporuje telo, a oplyvňuje bielkoviny a skúmajú sa tiež jeho účinky na hojenie rán, použitie v kulturistike, tiež sa skúma na zvýšenie produkcie spermií, a zabránenie plytvaniu tkaniva u ľudí s kritickým ochorením. Avšak je potrebná opatrnosť. Arginín bol spojený so smrťou niektorých ľudí so srdcovými slabosťami. Opatrnosť je potrebná aj pri použití Arginínu na liečbu preeklampsie (vysoký krvný tlak v tehotenstve).

Arginín hydrochlorid sa používa na liečbu metabolickej alkalózy (Porucha acidobazickéj rovnováhy). Toto použitie by malo byť pod dohľadom kvalifikovaného lekára.


Kľúč k stupňom:

A
Silné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú viac ako dve veľmi dobre a presvedčivo zdokumentované štúdie.

B
Dostatočné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú jedna či dve dobre, pomerne presvedčivo zdokumentované štúdie.

C
Nejasné vedecké dôkazy pre použitie. Existuje jedna malá štúdia bez zodpovedajúcich rozmerov, sily a štatistickej významnosti alebo inak nezodpovedajúca dizajnu objektívnych kritérií alebo obsahuje konfliktné dôkazy.

D
Nedostatok dôkazov pre tento účel. Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz, či štúdia, ktorá bola vykonaná iba na zvieratách, nie na ľuďoch alebo teória naznačuje nedostatok prínosu.

F
Takmer žiadne alebo žiadne vedecké dôkazy nie sú k dispozícii, Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz o predmete skúmania.

Toto použitie bolo testované u ľudí a / alebo zvierat.  Bezpečnosť a účinnosť neboli vždy preukázané. Niektoré z týchto stavov a ochorení sú potenciálne závažné a prípadná liečba by mala byť zhodnotená kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Stupeň

Stavy, vzťahujúce sa k prípravku

A

Rastový hormón / porucha hypofýzy (Arginín hydrochlorid)

Arginín je niekedy vstrekovaný do žily na meranie hladiny rastového hormónu u ľudí. Sú takto testovaní na rastový hormón - jeho nedostatok, ako pri napr. panhypopituitarisme, gigantizme, akromegálii, alebo adenóme hypofýzy.
A

Vrodené chyby syntézy močoviny

Ľudia s dedičnou poruchou syntézy močoviny môžu mať vysoké hladiny amoniaku v krvi a metabolickej alkalózy. Existujú presvedčivé dôkazy podporujúce využitie Arginínu pre tento stav. Pri Arginíne je potrebné aby sa mu vyhli ľudia s vysokou hladinou Arginínu v krvi. Kvalifikovaný zdravotnícky pracovník by mal dohliadať na používanie.
B

Choroba srdca

Sú celkom presvedčivé vedecké dôkazy o tom, že doplnky stravy s L-Arginínom, môžu pomôcť ľuďom s ischemickou chorobou srdca, angíny pectoris, alebo pri upchatí tepien, vzhľadom k účinkom na krvné cievy. Sú však potrebné dlhodobejšie štúdie, ktoré potvrdzujú tieto počiatočné pozitívne účinky.
B

Srdcové zlyhanie

Arginín bol skúmaný u ľudí so srdcovým zlyhaním. Dlhodobé štúdie musia potvrdiť klinický prínos L-Arginínu u ľudí s ochorením srdca.
B

Ochorenie periférnych ciev

Ochorenie periférnych ciev, je zúženie ciev na nohách a chodidlách spôsobené mastnými usadeninami. Tento stav spôsobuje zníženie prietoku krvi do nôh a chodidiel, čo má za následok bolesti nôh a únavu. Malý počet štúdií uvádza, že Arginínová terapia môže stav zlepšiť. Je potrebný ďalší výskum.
C

Adrenoleukodystrofia (ALD)

Adrenoleukodystrofia je zriedkavá dedičná metabolická porucha, ktorá zahŕňa poškodenie nervov v mozgu a v nadobličkách. Tento stav má za následok demenciu a poruchy nadobličiek. Arginínové injekcie môžu pomôcť zvládnuť tento stav, avšak, väčšina výsledkov štúdii sú nepresvedčivé. Je potrebný ďalší výskum na vyhodnotenie využitia Arginínu v prípade ALD.
C

Choroba z nadmorskej výšky

výskum skúmal účinok L-Arginínu na príznaky nadmorskej choroby. Dobre navrhnuté štúdie sú ale naďalej potrebné.
C

Análne fisúry

výskum naznačuje, že Arginín pomáha liečiť chronické análne trhliny, čo sú malé trhlinky, ktoré sa vyvíjajú v riti. Sú potrebné ďalšie štúdie.
C

Úzkosť

V istom výskume, kombinácia L-lyzínu a L-Arginínu znížuje symptómy úzkosti. Účinok samotného L-Arginínu je ale neznáma. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Autonómne zlyhanie

Arginín bol študovaný pre liečbu autonómneho zlyhania, čo je stav, ktorý môže obsahovať nízky krvný tlak. Jeho účinok je nejasný. Sú potrebné dobre navrhnuté štúdie.
C

Pôrodné výsledky

Účinok L-Arginínu na pôrodné výsledky bol skúmaný. Je však potrebný ďalší výskum.
C

Zvýšenie prietoku krvi

V obmedzenom výskumu, L-Arginín zvýšil prietok krvi. Vzhľadom k protichodným výsledkom z jedinej štúdie, je potrebné vykonať ešte ďalší výskum.
C

Rakovina prsníka

Terapeutický účinok Arginínu na rakovinu prsníka je dosť nejasný. Výsledky prvej štúdie na ľuďoch sú zmiešané. Je potrebný vysoko kvalitný výskum.
C

Popáleniny

Arginín môže zlepšiť imunitné funkcie a funkcie proteínu pri popáleninách. Je potrebný ďalší výskum, než sa bude môcť vyvodiť záver.
C

Kachexia (strata hmotnosti a svalová atrofia)

Kombinácia beta-hydroxy-beta-methyl-butyrátu, glutamínu a Arginínu bola testovaná na ľuďoch s kachexiou súvisiacou s rakovinou, ale žiadne závery nebolo možné vyvodiť. Je potrebný ďalší výskum.
C

Chemoterapia

Skoršie štúdie na ľuďoch naznačujú, že Arginínové doplnky môžu byť prospešné, keď ľudia práve podstupujú chemoterapiu. Sú potrebné vysoko kvalitné štúdie.
C

Bolesť na hrudníku

Ľudský výskum v tejto oblasti naznačuje, že Arginín užívaný ústami zlepšuje bolesti na hrudníku u ľudí s pažerákovými problémami. Sú potrebné dobre navrhnuté štúdie.
C

Kognitívne funkcie

V niektorých výskumoch L-Arginín zvýšil kognitívne funkcie u starších ľudí s cievnými ochoreniami mozgu. Sú potrebné lepšie koncipované štúdie.
C

Kritický stav

Vplyv L-Arginínu na kritické stavy je nejasný. Je potrebný ďalší výskum.
C

Cyklosporín toxicity

Výsledky prvých štúdií o vplyve L-Arginín na cyklosporín toxicity transplantáciu obličky sú zmiešané. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Zubné stavy

Z niekoľkých málo štúdii vyplinulo, že Arginín, obsiahnutý v zubnej paste, spôsobuje nižšiu citlivosť zubov. Produkt obsahujúci Arginín bol tiež účinný pri znižovaní výskytu zubného kazu. Je potrebný ďalší výskum aby ten potvrdil tieto účinky.
C

Diabetes (typ 2)

Účinok L-Arginínu na diabetes typu 2 bol taktiež skúmaný. Sú potrebné väčšie, dobre navrhnuté štúdie, ktoré preskúmajú vplyv Arginínu na diabetes mellitus 2. typu.
C

Diabetické komplikácie

výskum ukazuje, že L-Arginín môže zohrávať úlohu pri znižovaní komplikácií spojených s diabetom. Je však potrebný ďalší výskum.
C

Erektilná dysfunkcia

Skoršie štúdie ukázali, že Arginínové doplnky pomohli pri liečbe erektilnej dysfunkcie u mužov s nízkou hladinou dusičnanov a dusitanov v krvi alebo v moči. Kombinácia L-Arginínu, glutamátu, a yohimbin hydrochloridu bola použitá na liečbu erektílnej dysfunkcie. Ďalší výskum je potrebný, v ktorom sa ukáže schopnosť Arginínu samotného.
C

Výkon a cvičenie

Napriek tomu, že športovci v USA bežne Arginín používajú, účinok Arginínu pre zvýšenie športového výkonu nebol doposiaľ moc skúmaný. Dobre navrhnutý výskum skúmajúci Arginín samotný je potrebný.
C

Fetálny vývoj

Predbežný prieskum tehotných matiek naznačuje, že Arginínové doplnky nezlepšujú vývoj a rast plodov matiek. Sú potrebné ďalšie štúdie.
C

Gastrointestinálne operácie rakoviny

Kombinácia Arginínu, RNA, a omega-3 mastných kyselín môže znížiť dĺžku hospitalizácie a infekcie po operácii rakoviny gastrointestinálneho traktu. Je potrebný ďalší výskum pri použití Arginínu samotného.
C

Ochrana srdca počas koronárneho bypassu

Arginín doplnený do krvného riečišťa v priebehu operácie môže pomôcť ochrániť srdce u ľudí podstupujúcich koronárny bypass. Je ale potrebný ďalší výskum, aby sa dali prijať nejaké rozhodnutia.
C

Vysoký krvný tlak

výskum doposiaľ ukázal, že Arginín užívaný ústami znižuje krvný tlak u ľudí s vysokým krvným tlakom. Sú potrebné vysoko kvalitné štúdie, než sa bude dať urobiť nejaký hodnotný záver vo veci.
C

Vysoký cholesterol

Niektoré výskumy naznačujú, že Arginín môže pomôcť pri liečbe vysokej hladiny cholesterolu. Avšak, výsledky sú rozporuplné a je potrebný ďalší výskum.
C

Imunitné funkcie

L-Arginín imunizuje ľudí podstupujúcich operáciu rakoviny hrubého čreva a detí s infekciami dýchacích ciest a tiež u HIV. L-Arginín v kombinácii s omega-3 mastných kyselín a nutričnými doplnkami nemá žiadne ďalšie účinky na imunitné odpovede počas samotného doplňaia stravy. Je potrebný ďalší dobre navrhnutý výskum.
C

Neplodnosť

výskum skúmal vplyv L-Arginínu na mužskú a ženskú neplodnosť. Je potrebný ďalší výskum, než budú môcť byť závery vykonané.
C

Melasy syndróm

Skoršie štúdie zistili, že suplementácia L-Arginín významne zlepšila funkciu endotelu u ľudí s melasy syndrómom (mitochondriálnej myopatia, encefalopatia, laktátová acidóza, a cievna mozgová príhoda). Je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Metabolické poruchy

Obmedzený výskum naznačuje, že L-Arginín môže znížiť príznaky spojené s nedostatkom kreatínových syndrómov. Je potrebný ďalší výskum, aby bolo možné vyvodiť závery.
C

Syndróm polycystických ovárií

V skoršom výskume, liečba N-acetylcysteínom (NAC) a L-Arginínom vyslovil názor že liečba obnovila nejakú funkciu u ľudí so syndrómom polycystických ovárií. Je potrebný ďalší výskum, aby bolo možné vyvodiť závery.
C

Preeklampsia (vysoký krvný tlak v tehotenstve)

Účinky L-Arginínu u žien s preeklampsiou sú zmiešané. Dlhodobejšie liečba sa zdá byť účinnejšia ako krátkodobá liečba. Je potrebný ďalší výskum, než sa príjmu konečné závery.
C

Tlakové vredy (dekubity)

Štúdium Arginínu pre dekubity vykazujú zmiešané výsledky. Je potrebný ďalší výskum.
C

Prevencia restenózy po koronárnej angioplastike

Injekcie L-Arginínu aplikované do ohrozenej časti miesta zúženia tepny bola skúmaná so zmiešanými výsledkami. výskum vyvodill, že L-Arginín môže alebo aj nemusí prevenčne ovplyvňovať restenózu (zúženie) v cievach. Naďalej je potrebná dobre navrhnutá štúdia.
C

Raynaudov fenomén

výskum u ľudí skúmal vplyv Arginínu na aktivitu krvných ciev pri Raynaudovom syndróme, stavu ktorý spôsobuje a ovplyvňuje krvné cievy v prstoch, na nose a ušiach a zužuje ich v reakcii na nízke teploty a stres. Avšak účinky Arginínu sú v týchto prípadoch nejasné. Sú potrebné väčšie, a hlavne dobre navrhnuté štúdie.
C

Zotavenie po operácii

Na začiatku výskumu, Arginín v kombinácii s ďalšími doplnkami pomohol zotaveniu po operácii. Avšak úloha samotného Arginínu je nejasná. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Respiračné infekcie

výskum naznačuje, že Arginínové doplnky môžu znížiť riziko respiračných (pľúca) infekcii. Sú potrebné väčšie, dobre kontrolované štúdie k objasneniu tohto vzťahu.
C

Sklerodermia

V skoršom výskume sa tvrdilo, že L-Arginín môže byť užitočný pre tehotné ženy so sklerodermiou (nahromadené jazvy tkaniva v koži). Je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Kosáčiková anémia

Klinické štúdie skúmajúce účinky L-Arginínu na kosáčikovitú anémiu sú obmedzené. výskum naznačuje potenciál pre imunitné dávky. Je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Transplantácia

Počas human výskumu L-Arginín zlepšil funkcie obličiek u ľudí s transplantovanou obličkou, a zlepšil kvalitu života a tolerancie záťaže u ľudí s transplantáciu srdca. Je potrebný ďalší klinický výskum.
C

Poruchy maternice

Na začiatku výskumu, L-Arginín zlepšil hrúbku endometrie u ľudí s tenkou endometriou (sliznica maternice). Ďalšie štúdie sú potrebné.
D

Astma

výskum odporučil závery nedostatočnosti v pôsobení Arginínu na astmu.
D

Intersticiálna cystitída

Arginín bol navrhnutý ako liečba intersticiálnej cystitídy (zápal močového mechúra). Avšak, väčšina štúdii zistila nedostatok účinku.
D

Ochorenie obličiek alebo zlyhania

Celkovo dôkazy od začiatku výskumu, nedokážu podporovať využívanie L-Arginínu na ochorenie obličiek alebo ich zlyhanie. Kým nebude dôkaz viac konzistentný, závery nemožno vykonať.
D

Ochrana obličiek pri angiografii

Kontrastné látky, alebo farbivo, používané pri angiografii k mapovaniu tepien môžu byť jedovaté (toxické). Arginín mal ochrániť obličky pred poškodením v dôsledku pôsobenia kontrastnej látky. Nič také však nevykonal.
D

Hojenie rán

V ľudskom výskume, ktorý bol vykonaný vzhľadom k hojeniu sa rán, sa nič také ako úspešnejšie hojenie rán neuskutočnilo. Je potrebný ďalší výskum, než budú môcť byť závery vykonané.
F

Infarkt myokardu (srdcový záchvat)

Kým sú doposiaľ riešené prípadné otázky bezpečnosti, je potrebné sa L-Arginínu vyhnúť a to hlavne ľuďmi, ktorí mali alebo môžu mať v budúcnosti srdcový infarkt.