Závislosť na pornografii
Závislosť na pornografii

Tento článok nie je o morálke, ide v ňom o návykové nutkavé sexuálne správanie, ktoré sa prezentuje hlavne sledovaním pornografického materiálu. Možno si niektorí myslia, že nejde o problém. že nestojí o to zaoberať sa touto témou. Pravdou je, že závislosť na pornografii nemusí predstavovať významnejší problém pre dospelých. Na detskú, či dospievajúcu dušu však môže mať zničujúci dopad. Psychika a osobnosť dieťaťa sa doposiaľ vyvíja, emócie u takýchto ľudí sú nestále "v pohybe", dopad akéhokoľvek nutkavého správania je o to zložitejší. Zdá sa, že dopad závislosti na pornografii môže byť narastajúcim konfliktom medzi osobnostnými konštantami a vonkajšími vplyvmi. Z praxe je známa skutočnosť, že významnejšie percento zastúpených mali v sebe vypestovaný istý spirituálny content, ktorý bol narušovaný ich obcesiou, v tomto prípade pornografiou. Zrejmý a starý konflikt svedomia a tela. Zdá sa, že tento mechanizmus je prítomný vo všetkých tipoch nutkavého kompulzívneho správania. Často býva modifikovaný rôznou citlivosťou na podnety. Dieťa sa denne mocuje s podnetmi, ktoré dráždia jeho dušu, s ktorými sa postupne vyrovnáva a zoznamuje. Niektorí klienti, ktorí sa domáhajú pomoci ohľadom nutkavého sexuálneho správania, mali iba 15 rokov.

Všetky poruchy majú korene v detstve. V tomto zmysle ono známe "dieťa v nás" je dieťa plné úzkosti, pocikávania, strachu a bolesti. Freudovsky povedané, dospelosť v tomto zmysle stojí na hodne vratkých základoch.

Patrik mal sotva 15. Neustále musel myslieť na obrazy, ktoré sa mu premietali v hlave. Jeho myseľ bola priťahovaná ku scénam, ktoré sledoval včera v noci vo svojej izbe na obrazovke počítača. Jeho prospech v škole sa v poslednej dobe veľmi zhoršil. Patril ku žiakom, ktorí nemali doposiaľ žiadny problém so školským prospechom. Teraz mu hrozí prepadnutie. Nerobí si úlohy, býva nepripravený a nevyspatý a pôsobí unavene. Jeho vzťahy s rodinou sa zhoršili. Postupne začal prejavovať aj príznaky anorexie. Pred nedávnom sa pokúsil o samovraždu. Tento akt súvisel s výčitkami svedomia ktoré pramenili zo sledovania pornografie. 

Syndrómy pornografickej závislosti

Oficiálne akceptované diagnostické kritériá pre závislosť na pornografii neexistujú. Dá sa však na problematiku nazerať ako na behaviorálne závislosti, ktoré sú popísané v aktuálnom Diagnostickom a štatistickom manuály duševných porúch ako je patologické hráčstvo, zneužívanie návykových látok a závislosti, ako sú kompulzívne správanie, znížená kontrola správania, tolerancie, a porúch s nežiaducimi psychosociálnými dôsledkami. Uplatňovaná býva často diagnóza hypersexuálna porucha, ktorá zahŕňa pornografiu ako podtyp tohto ochorenia. Tá zahŕňa kritériá , ako napríklad čas strávený sexuálnou aktivitou zasahujúcou do bežných povinnosti. Opakované zapojenie do sexuálnych aktivít, ako zástupnej reakcie na stres, opakované neúspešné pokusy o obmedzenie týchto správaní a úzkosť, alebo celkové poškodenie životného fungovania. Je možné použiť diagnostické kritérium, ak sa klient pozerá na pornografiu viac ako tri krát za týždeň v priebehu niekoľkých týždňov a prezentujú sa ťažkosti s všeobecným úpadkom kvality života.

Prevalencia

Štúdie zistili, že 17 % ľudí, ktorí pozerali pornografiu na internete splnili kritériá pre problematickú sexuálnu kompulzivitu. Zistilo sa, že 20 až 60 % prieskumnej vzorky vysokoškolsky vzdelaných mužov, ktorí používajú pornografiu uvádzali, že majú vďaka pozeraniu tohto materiálu nejaké životné problémy. Výskum preukázal, že závislosťou na pozeraní na pornografiu trpí 1,5 až 8,2 % Európanov a Američanov. Navyše bolo preukázané, že internetové aktivity tohto druhu s najväčšou pravdepodobnosťou môžu viesť k rozvinutiu kompulzívnej poruchy.

Príznaky a symptómy sklonu k pornografii

Pornografická závislosť môže vytvoriť príznaky a symptómy, ktoré priamo narúšajú normálne dennodenné žitie. Najpozoruhodnejšie sú právne otázky, ako je prezeranie nelegálnej pornografie, alebo iné sociálne problémy, ktoré sú poruchou spôsobené . Závislí na pornografii môžu mať obmedzené sexuálne vzťahy so svojimi partnermi, alebo inak napäté vzťahy. Ostatné medziľudské vzťahy sú tiež ovplyvnené v dôsledku času stráveného v izolácii prezeraním pornografických obrazov.

Príznaky porno závislosti:

Posadnutosť pornografickým materiálom (vrátane internetového porna)
Rastúci dôraz na sledovanie pornografie
Znížený čas pre iné činnosti ,
Znižovaný čas strávený s ostatnými
Zvýšený čas strávený pri pornografii, samostatné sexuálne správanie
Znížený čas strávený pri osobných zodpovednostiach a vzťahoch
Zvýšené riziko nechránených pohlavných stykov
Užívanie drog alebo alkoholu na zvýšenie sexuálnych zážitkov

Dôsledky porno závislosti:

Intímne vzťahy sú poškodené alebo narušené
Zvýšený pocit vlastnej hanby a viny
Interferencia s prácou či školskými aktivitami
Finančné neistota
Právne problémy
Väčšie riziko zániku manželstva
Zvýšené riziko pohlavne prenosných chorôb (hepatitída C, HIV / AIDS, a pod.)

Pornografická závislosť a jej liečba

Závislosť narúša fungovanie mozgu. Mení prirodzene produkované neurotransmitery v mozgu, ktoré regulujú komunikáciu medzi bunkami, svalmi a orgánmi. Pornografickú závislosť je potrebné liečiť lekárskymi odborníkmi znalými návykové správanie.

K dispozícii sú dve strany závislostí: fyzická a psychická. Emocionálny aspekt tejto závislosti je potrebné starostlivo preskúmať a liečiť. Návrat k zdravému sexuálnemu správaniu môže dôjsť, potrebné je zaradiť individuálnu i skupinovú terapiu v spojení s rodinnou terapiou (v prípade, že rodina chce spolupracovať).

Abstinenčné príznaky môžu sprevádzať aj snahy ukončiť terapiu. Sexuálny narkoman potrebuje získať informácie o povahe závislosti, "ľudia, miesta a veci" tieto pojmy môžu vyvolať návrat k návykovému správaniu, mal by sa pacient naučiť techniky znižovania stresu, predvídať, predpokladať vlastné správanie a rad ďalších súvisiacich otázok, ktoré môžu pomôcť človeku zotrvať v absencii.

Často krát jedinci trpiaci touto závislosťou trpia aj poruchou duševného zdravia, ako je depresia, úzkosť, asociálne správanie, obsedantno - kompulzívna porucha, alebo drogová či alkoholová závislosť. Za takých okolností je potrebné, v rámci terapie, sa zaoberať všetkými závislosťami a duševnými poruchami, ktoré pacient prejavuje.

Liečba pornografickej závislosti môže spadať pod širší liečebný protokol sexuálnej liečby závislostí. Odborník zodpovedný za liečbu určí či je potrebná ústavná, alebo ambulantná liečba. DIS+testy duševných porúch

Szondiho test

Navigácia stránky
· Psychologické a diagnostické testy
· Profesionálny IQ test - bezplatný
· Test osobnosti Dr. Léopolda Szondiho

· Články na stránke
· Otázky návštevníkov stránky o ADHD
· Zoznam lekárov na Slovensku

· Pridajte si do Chromu dyslektický font
· Pridajte si do Windowsu dyslektický font

· Zoznam licencovaných psychológov
· Psychologické ambulancie na Slovensku
· Žiaci a čísla na základných školách

· Zoznam bylín, doplnkov a vitamínov
· Príznaky stavov a ochorení

· MKCH-10-SK 2016
· DSM I, II, III, IV a 5 (angl.)

· Medicínska encyklopédia
· Kvízy "Anorexia" a "ADHD"

· Osobné mená v slovenskej populácii

Zdravotnícke kalkulačky

 1. Kalkulačka Body Mass Index
 2. Ideálna váha kalkulátor
 3. Jednotlivé týždne počas tehotenstva
 4. Zvyškový obsah alkoholu v krvi
 5. Odporúčaná spotreba vody
 6. Tehotenská kalkulačka
 7. Výpočet plodných dní
 8. Odpočítavanie do pôrodu
 9. Pomer pás / výška - WHtR kalkulačka
 10. Aký je môj vek?
 11. Moje najbližšie narodeniny dni
 12. Moje narodeninové dni v týždni
 13. Kalkulátor lásky
 14. Zdravie krvného tlaku
 15. Kalkulátor nákladov fajcenia
 16. Kalkulacka tvaru ženského tela
 17. Kalkulátor - prediktor farby detských ocí
 18. Odhadované množstvo krvi v organizme
 19. Kalkulačka určenia krvnej skupiny rodiča
 20. Kalkulátor BAI a BMI porovnanie
 21. Kalkulátor dennej spotreby kofeínu
 22. Kalkulátor kalórii v alkoholickom nápoji
 23. Ovulačná kalkulačka
 24. Interpretácia IQ
 25. Klinická dehydratácia
Svetová populácia
Šikanovanie - psychotesty

Je moje dieťa šikanované?
Je moje dieťa šikanérom 1
Je moje dieťa šikanérom 2
ADD/ADHD - psychotesty

ADHD 1
ADHD 2
ADHD 3
ADHD (dospievaj. dievky)
ADHD (od 6-12 roka)
ADHD (pre dospelákov) 1
ADHD (pre dospelákov) 2
ADHD (pre dospelákov) 3
ADHD (rodičovský test)
ADHD nepozornosť
Dyskalkúlia
Dyslexia (dieťa)
Kern-Jiráskov test
Poruchy správ. pubertiaka
Poruchy učenia 1
Poruchy učenia 2
Znížené poznávacie schopnosti
Posledné články
· Zrelosť dieťaťa pre školskú dochádzku
· Čo je vírus Zika, mal by som mať s...
· 20 vecí, ktoré by ste nemali zabud...
· Anorexia a Bulímia u dospievajúcich
· Poruchy učenia: Poznajte príznaky,...
Náhodne generované články
· DSM-5 - kritériá pre ADHD 10897
· Príčiny samovražedného konani... 10189
· Psychodiagnostické testy 170772
· Mýty a fakty o šikanovaní 7866
· Úrazy detí 10512
· Cystická fibróza 13025
· Máte doma prváčika? 3928
· Čo by mali rodičia vedieť o A... 7134
· Ako zvládať násilie a stres v... 6566
· Výchova a dospievanie 4729
Populárne články
· Psychodiagnostické testy 170772
· 20 vecí, ktoré by ste nemali ... 38602
· Poruchy učenia: Poznajte príz... 25180
· Anorexia, Bulímia a poruchy p... 23543
· Aspergerov syndrom 22741
· MKCH 10-SK-2016 21789
· Tourettov syndróm (TS) 21552
· Mentálna anorexia 21164
· Mentálna retardácia detí - ve... 19350
· Onánia v detskom veku 19100
· 15 príznakov, ktoré môžu znam... 18764
· Dyslexia 18695
· Narkolepsia — Chorobná spavosť 18483
· Čo je cukrovka? 17015
· Náš sluch — úžasný mechanizmus 16918
· Elektívny mutizmus 16478
· Sebapoškodzovanie — ako mu po... 15899
· CAN 15578
· Porucha pozornosti a hyperakt... 15374
· Obcesívno — kompulzívna neuró... 15154
Štatistiky článkov
· Počet článkov: 172
· Čítanosť článkov: 1853538
Prekladové slovníky
Programy
Analýza vašej web-stránky
Nástroje pre webmásterov
HTML kompresor
Hodnota vašej web stránky
Skracovač URL linkov
Skracovač URL linkov
Vaša dovolenková cesta
Výskyt mien na Slovensku
Responzívna stránka
Piškvorky
Formula simulátor
Generátor QR kódu
Spinner
Sponzor domény

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign