Kalkulačka Body Mass Index - BMI


Index telesnej hmotnosti (angl. Body Mass IndexBMI) patrí medzi najviac používané metódy merania obezity. Počíta sa ako hmotnosť v kilogramoch delená druhou mocninou výšky v metroch. Vo všeobecnosti sa dá považovať len za štatistický nástroj pre porovnávanie v populácii. U konkrétneho jedinca ignoruje veľké množstvo dôležitých faktorov (napr. stavbu tela, množstvo svalstva a pod). Možno je vhodnejší nástroj Kalkulátor Pomer pás / výška - WHtR

Podvýživa
Podváha
Normál
Nadváha
Obezita

Pre európsku populáciu platia nasledovné kritériá BMI:
Rozpätie Kategória Poznámka (výška zdravotného rizika)
Do 16,5 Podvýživa. Môže sa týkať anorexie, bulímie; stredné až vysoké zdravotné riziko.
16,5 - 18,5 Podváha Treba upraviť stravovací režim; nízke až stredné zdravotné riziko.
18,5 – 25 Ideálna váha Zdrav. komplikácie sú najmenej časté; veľmi nízke zdravotné riziko.
25 – 30 Mierna nadváha Riziko vysokého tlaku a srdcových ťažkostí sa zvyšuje; nízke zdravotné riziko.
30 – 35 Obezita 1. st. Stredne zvýšené zdravotné riziko.
35 - 40 Obezita 2. st Vysoké zdravotné riziko.
40 a viac Obezita 3. st. Morbídna obezita - hrozia vážne zdravotné problémy, aj smrť.