Krčné tepny

Krčné tepny sú hlavné krvné cievy v krku, ktoré dodávajú krv do mozgu, krku a tváre. K dispozícii sú dve krčné tepny, jedna na pravej strane a jedna na ľavej strane. V krku, sa rozvetvujú do dvoch divízií:
Vnútorné karotídy dodáva krv do mozgu.
Vonkajšie dodávajú krv do tváre a krku.
Podobne ako všetky tepny, i karotídy sú vyrobené z troch vrstiev tkaniva:

Intima , hladká vnútorná vrstva

Media , svalová stredná vrstva,

Adventitia , vonkajšia vrstva.

Karotíd sínus, je rozšírenie z krčnej tepny na hlavné pobočky. Karotídy sinus obsahujú senzory, ktoré pomáhajú regulovať krvný tlak. Pulzujúca krčná tepna je zvyčajne nahmatateľná na krku, pri stlačení prstami proti strane priedušnice.

Ochorenia krkavice

Karotídna vaskulitída: Ide o zápal krčnej tepny, v dôsledku autoimunitného ochorenia alebo infekcie.

Mŕtvica: náhle krvná zrazenina v krčnej tepne môže prerušiť prietok krvi do mozgu, čo spôsobuje mŕtvicu. Fragmenty cholesterolového plaku v krčnej tepne môže tiež cestovať do mozgu a spôsobiť tak mŕtvicu.

Stenóza karotických tepien: zúženie krčnej tepny, zvyčajne kvôli cholesterolovému plaku alebo aterosklerózy. Stenóza karotických tepien zvyčajne nespôsobuje príznaky, kým sa nestane ťažkou.

Krkavicová aneuryzma: Slabá oblasť krčnej tepny umožňuje častiam tepny vzdúvať sa a vytláčať oslabené časti, ako balón sa nafukuje s každým úderom srdca. Aneuryzma predstavuje riziko pre prerušenie, ktoré by mohlo viesť k cievnej mozgovej príhode alebo závažnému krvácaniu, alebo vykrvácaniu.

Krkavicová embólia: fragment cholesterolového plaku, alebo embólia, sa môže odlúpiť od steny karotídy a cestovať do mozgu, čo spôsobuje mŕtvicu.

Krkavicová ateroskleróza: Cholesterolová doska môže pomaly v stene karotídy narásť, počas celých desaťročí a môže spôsobiť zúženie krčnej tepny, známy jav stenózu, a ten môže viesť k mŕtvici.

Amaurosis fugax: Dočasná slepota v jednom oku, zvyčajne spôsobená fragmentom cholesterolového plaku, alebo embóliou, sa oddelia od steny karotídy. Embólia môže uviaznuť v tepne, ktorá zásobuje oko, blokuje tak prietok krvi.

Zápal spánkovej tepny: autoimunitné ochorenie, pri ktorom vetvy krčnej tepny sa zapália, známy stav ako vaskulitída. Horúčka, silné bolesti hlavy na jednej strane hlavy, a bolesť čeľuste pri žuvaní, môžu byť príznakmi.

Karotídový syndróm precitlivenosti: Niektorí ľudia reagujú tlakom na krk tým že upadajú do mdlôb a to z dôvodu náhleho poklesu tlaku. Príznaky sa môžu objaviť pri holení alebo vtedy keď cítia muži na sebe tesný golier na košeli.

Vyšetrenia krkavice

Krkavicový ultrazvuk , ultrazvuk aorty: sonda sa umiestni na koži, odráža zvukové vlny od krčnej tepny, a počítač vytvára obraz na obrazovke. Dopplerov ultrazvuk môže byť použitý pre meranie prietoku krvi v krčnej tepne, vrátane všetkých oblastí zúženia, alebo stavov stenózy.

Krkavicová angiografia , aortálna angiografia známa tiež ako angiogram: kontrastné farbivo je vstrekované do krvných ciev, a X-lúče (RTG) sú prijaté z oblasti krku, a následne sú prevedené na obrázky v monitore. Odhalia sa týmto kvalitné obrazy karotíd. Zúženie, stenóza alebo vydutie - aneuryzma v krčnej tepne môžu byť detegované angiografiou.

Počítačová tomografická angiografia (CTA skenovanie): CT skener robí viacero snímkov, a počítač ich spracováva do obrazov karotíd a iných tepien na krku a mozgu. Kontrastné farbivo sa vstrekuje do ciev, môže pomôcť odhaliť viac podrobností o krčných tepnách, ako je napríklad zúženie alebo bočné vypuknutie cievy, CTA pomáha určiť diagnózu.

Magnetická rezonančná angiografia (MRA skenovanie): MRI skener používa vysoko výkonný magnet a počítače vytvárajú vysoko detailné snímky krčnej tepny a iných tepien, ktoré zásobujú mozog. MRA je lepšia metóda, ako je CT vyšetrenie pri detekcii podobností aj pre diagnostikovanie väčšiny problémov karotíd.

Masáž karotického sínusu: V kontrolovanom prostredí, lekár masíruje krk priamo cez krčné dutiny. Tento manéver môže odhaliť krčné zápaly dutín a môže byť použitý na liečbu niektorých porúch srdcového rytmu.

Ošetrenie krkavice

Karotická endarterektomia: chirurgia otvorí zúženie, alebo stenózu, spôsobenú cholesterolovým plakom vo vnútri krčnej tepny. A cievny chirurg po otvorení tepny na krku, odstraňuje nazhromaždený plak, a následne šitím tepnu uzavrie.

Statíny: Cholesterol znižujúce lieky, prijaté vo forme denných tabliet. Statíny môžu znížiť riziko mŕtvice a infarktu u niektorých ľudí so zúžením krčnej tepny, stav známy ako stenóza.

Aspirín , (acylpirín): U ľudí s vysokým rizikom srdcového infarktu alebo mozgovej mŕtvice; denne podávaný aspirín môže znížiť riziko budúcej mŕtvice alebo infarktu. Aspirin pracuje tým, že manipuluje s komponentmi krvi, ktoré napomáhajú zrážaniu krvi; tieto komponenty krvi sú známe ako krvné doštičky.

Klopidogrel (Plavix): Klopidogrel môže byť použitý, s alebo bez, aspirínu u ľudí s vysokým rizikom mŕtvice alebo infarktu. Rovnako ako aspirín, clopidogrel zasahuje do zložiek krvi, ktoré ovplyvňujú zrážanie krvi.

Stent krkavice aorty: drôt sa pohybuje nožnými tepnami až do krčnej tepny a malá drôtená trubička - stent je rozšírená v chorobne zúženej krčnej tepne. Krkavicový stent možno vykonávať u ľudí so stenózou karotických tepien, ktorí sú nepravdepodobní kandidáti na endarterektomiu.

Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.