DIS+ Prsia - Anatómia tela

Potrebujete vyhľadať kliniku vo svojom okolí?

Prsia

Prsník je tkanivo prekrývajúce hruď (prsné svaly). Ženské poprsie je špecializované tkanivo, ktoré produkuje mlieko (žľazové tkanivo), rovnako je tu tukové tkanivo. Ide o vysoko špecializované tkanivá. Množstvo tuku určuje veľkosť pŕs. Časť mliekotvorného tkaniva je organizované do 15 až 20 sekcií, tzv. lalokov. V rámci každého laloku sú menšie štruktúry, tzv. lobules, kde je mlieko produkované. Mlieko cestuje cez sieť malých trubičiek, nazývaných kanály. Potrubie sa postupne spája a prechádza spoločne do väčších kanálov, ktoré nakoniec vyúsťujú do bradavky. Tmavé oblasti kože okolo bradavky sa nazývajú dvorce. Spojivové tkanivá a väzy poskytujú podporu pŕs a dávajú mu tvar. Nervy poskytujú pocitové vnímanie na prsiach. Prsia tiež obsahujú krvné cievy, lymfatické cievy a lymfatické uzliny.

Ochorenia prsníka

Rakovina prsníka: Malígne (rakovinové) bunky sa abnormálne znásobujú v prsníku, nakoniec sa šíria do zvyšku tela, ak sa nelieči. Rakovina prsníka sa vyskytuje takmer výhradne u žien, aj keď muži taktiež môžu ochorieť. Príznaky rakoviny prsníka predstavujú malé väčšinou hmatateľné hrčky, krvavý výtok z bradavky, alebo kožné zmeny na prsiach.

Duktálny karcinóm in situ (DCIS): Rakovina prsníka sa lokalizuje priamo v prsníku, alebo sa šíri do celého tela. Ženy s diagnózou DCIS majú vysokú pravdepodobnosť vyliečenia.

Lobulárny karcinóm in situ (LCIS): Postihuje intralobulárne duktuly mliečnej žľazy. Vyskytuje sa najčastejšie u žien pred menopauzou, nedá sa nahmatať. Nemá charakteristický obraz (ani na mamografii) a diagnostikuje sa preto často náhodne. Mikrokalcifikáty väčšinou netvorí. Považuje sa skôr za indikátor vyššieho rizika vzniku invazívneho karcinómu (až 20% pravdepodobnosť), je často multicentrický (až v 70%) a vyskytuje sa cca v 1/4 prípadov obojstranne. Zaujímavosťou tiež je, že ak sa u pacientky vyvinie invazívna forma, je to väčšinou invazívny duktálny a nie invazívny lobulárny karcinóm. Histopatologicky je "jednotvárny", nemá zďaleka tak pestré varianty ako DCIS. Bunky sú uniformné, tesne na seba naliehajú, neprerastajú do strómy žľazy. Majú estrogénne receptory a málokedy mutácie známych onkogénov. Spoločný výskyt DCIS a LCIS sa udáva približne v 7% prípadov.

Invazívny lobulárny karcinóm: Rakovina prsníka, ktorá začína v produkujúcich mliečnych lalôčikoch, ale potom napadne hlbšie štruktúry prsníka, nesú potenciál sa šíriť do zvyšku tela (metastázuje). Invazívny lobulárny karcinóm je neobvyklá forma rakoviny prsníka.

Jednoduché prsníkové cysty: Sú benígne, tekutinou naplnené vaky, ktoré sa bežne vyvíjajú u žien v ich 30 až 40 rokoch. Prsné cysty môžu spôsobiť bolestivosť a môžu tiež vyčerpávať.

Fibroadenóm prsníka: Veľmi často non-kancerózny nádor prsníka. Typický fibroadenóm vytvára bezbolestnú, mobilnú hrčku v prsníku a najčastejšie sa vyskytuje u žien v ich 20 rokoch až 30 rokoch života.

Fibrocystické choroby prsníka: Bežný stav, v ktorom rakovinové prsné hrudky môžu byť nepríjemné a meniť svoju veľkosť v priebehu menštruačného cyklu.

Zvyčajná hyperplázia prsníka: Biopsia prsníka môže ukázať abnormálne vyzerajúce, rakovinové duktálne bunky. Prítomnosť obvyklého hyperplázia môže mierne zvýšiť ženské celoživotné riziko vzniku rakoviny prsníka.

Atypická hyperplázia prsníka: Abnormálne objavujúce sa bunky, množiace sa buď v prsníkových kanáloch (atypická duktálna hyperplázia) alebo lalôčikov (atypická lobulárna hyperplázia); niekedy sa nálezy objavia pri biopsii prsníka. Aj keď je nález nerakovinový, ženy s atypickou hyperpláziou sú štyri až päťkrát vo vyššom ohrození vzniku rakoviny prsníka, v porovnaní so ženami s prsnými bez abnormalít.

Intraduktálna papilloma: Nerakovinová bradavicovitá prsná hmota, ktorá rastie vo vnútri prsníkových kanálikoch. Intraduktálna papilloma môže byť pociťovaná ako hrčky, alebo spôsobuje jasnú, alebo krvavú tekutinu unikajúcu z bradavky.

Adenóza prsníka: Nerakovinové zväčšenie prsných lalokov. Adenóza môže vyzerať ako rakovina prsníka na mamografe, takže biopsia môže byť potrebná na vylúčenie rakoviny prsníka.

Fyloidní nádor: Vzácny, zvyčajne veľký, rýchlo rastúci nádor prsníka, ktorý vyzerá ako fibroadenóm na ultrazvuku. Phyllodes nádory môžu byť benígne, alebo malígne a najčastejšie sa rozvíjajú u 40-tničiek.

Tuková nekróza: Ide o reakciu na zranenia v tukovej časti prsníka. Toto sa môže javiť ako rakovina prsníka na vyšetrení alebo na mamografe.

Mastitída: Zápal prsníka, čo spôsobuje začervenanie, bolesť, teplo a opuchy. Dojčiace matky sú vo vyššom riziku mastitídy, ktorá je zvyčajne dôsledkom infekcie.

Prsné kalcifikácie: Vápenaté usadeniny v prsníku sú bežným nálezom na mamografe. Tento stav by sa mohol javiť ako rakovina, čo vedie k ďalším vyšetreniam alebo biopsii.

Gynekomastia: Je to benígne zdurenie mužských prsníkov, (zriedkavo len jedného prsníka). Prejavom je koncentrické zväčšenie prsníkovej žľazy alebo strómy. Gynekomastia sa môže dotýkať novorodenca, chlapcov i mužov.

Prsné testy

Fyzická skúška: Pri pohľade na prsia a neďalekého podpazušia posudzujeme tvarovanie a kožné zmeny, výtok z bradavky, alebo vyšetrujeme pohmatom lymfatické uzliny, týmto spôsobom môže lekár nájsť abnormality na prsníku. Charakteristické prsníkové hrudky; posudzuje sa ich veľkosť tvar, prípadne ich textúra.

Mamogram: mamografický prístroj komprimuje každý prsník a snímkuje nízkymi dávkami röntgenového žiarenia. Mamografia je najviac bežne používaný test pre včasnú detekciu, alebo skríning, na rakovinu prsníka.

Digitálny mamogram: mamogram, ktorý ukladá elektronické obrazy každého prsníka v digitálnom, počítačovo čitateľnom formáte. Tým sa líši od štandardného filmového mamogramu, kde sú obrazy vytvorené priamo na film.

Diagnostický mamogram: Ďalšie pohľady mamografu nad rámec tých vyššie uvedených; vykonáva rutinné mamogramy, môže byť niekedy potrebné zhodnotiť abnormálne vykazovaný mamograf alebo nejakú prsníkovú abnormalitu.

Ultrazvuk pŕs: zariadenie umiestnené na koži odrazí vysokofrekvenčné zvukové vlny cez prsné tkanivo. Signály sú prevedené na obrázky a zjavujú sa na obrazovke videa, čo umožňuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zobrazenie štruktúry vo vnútri tela. Prsným ultrazvukom môžeme často zistiť, či zmeny sú vo svojej podstate definované z tekutiny (cysty) alebo sú tvorené pevným materiálom.

Prsná magnetická rezonancia (MRI): MRI skener používa vysoko výkonný magnet a počítač na vytvorenie detailných predstáv prsníkov a okolitých štruktúr. Prsné rezonancie môžu na mamografe pridať ďalšie informácie a sú odporúčané len v osobitných prípadoch.

Prsná biopsia: malá vzorka tkaniva je prevzatá z abnormálneho nálezu, ktorá je objavená fyzickou skúškou, mamogramom, alebo iným zobrazovacím spôsobom a skúma sa vzorka na rakovinové bunky. Biopsia môže byť vykonaná s ihlou alebo prostredníctvom menšieho chirurgického zákroku.

Ašpirácie tenkou ihlou (FNA) biopsia prsníka: Doktor vloží tenkú ihlu do abnormálneho tkaniva, a čerpá (aspirates) tekutiny z prsného tkaniva. Jedná sa o najjednoduchší typ biopsie a je väčšinou používaný kvôli hrudkám, ktoré ľahko cítiť pohmatom na hrudi.

Punkčná biopsia prsníka: väčšia, dutá ihla je vložená do materskej hmoty, a kus v tvare trubice prsného tkaniva sa vytiahne. Biopsia poskytne väčšiu časť prsného tkaniva pre hodnotenie, než je to v prípade biopsie FNA.

Stereotaxická biopsia prsníka: biopsia prsníka, pri ktorej počítačové obrázky ukážu presné umiestnenie abnormálného prsného tkaniva pre následné odobratie vzorku.

Chirurgická biopsia: Chirurgická biopsia znamená odstránenie tkaniva prsníka.

Biopsia sentinelovej uzliny: Typ biopsie z ktorej lekár vyhľadá a odstráni lymfatické uzliny, z dôvodu primárneho nádoru, ktorý sa chystá s najväčšou pravdepodobnosťou šíriť. Tento typ biopsie pomáha určiť pravdepodobnosť, že rakovina sa rozšírila.

Ductogram (galactogram): tenká plastová rúra je vložená do dutín v prsníku, a kontrastné farbivo je vstrekované do prsníka; pomôže v zobrazení štruktúr prsného kanála. Ductogram môže pomôcť určiť príčinu krvavých výtokov z bradavky.

Krvavý výtok z bradavky: Vzorka krvavej alebo abnormálne vyzerajúcej kvapaliny uniká z bradavky, táto sa skúma pod mikroskopom, aby sa zistilo, či sú prítomné rakovinové bunky.

Duktálny výplach: Sterilná voda je vstrekovaná do bradavkových dutiniek, potom sa voda odoberá a vyšetruje na rakovinové bunky. Experimentálne skúšky sa používajú iba u žien, ktoré prejavujú vysoké riziko rakoviny prsníka.

Liečba prsníkov


Lumpektómia: Chirurgia pre odstránenie hrčiek prsníka (čo môže byť rakovina prsníka) a nejakého normálneho tkaniva, ktoré hrčky bezprostredne obklopuje. Mnoho skorých karcinómov prsníka sú chirurgicky odstránené lumpektomiou, skôr než mastektómiou.

Amputácia prsníka: Chirurgia odstráni celý prsník. V radikálnej mastektómii, niektoré steny hrudných svalov a okolitých lymfatických uzlín sú tiež odstránené.

Chirurgia nádoru lymfatických uzlín: Chirurgické odstránenie podpazušných lymfatických uzlín, ktoré môžu byť postihnuté rakovinou. Tieto lymfatické uzliny sú bránou pre rakovinové bunky, ktoré sa šíria do zvyšku tela.

Chemoterapia: Lieky, ktoré sa berú vo forme tabletiek, rovnako žilami, ktoré zabíjajú rakovinové bunky. Chemoterapia môže byť riadená pre zníženie veľkosti nádoru, alebo zníženie pravdepodobnosti šírenia alebo návratu rakoviny.

Radiačná terapia: Vysoko-energetické žiarenie, ktorým sa ožarujú prsia, hrudné steny a podpazušie, tento postup môže zabiť zostávajúce rakovinové bunky po operácii (ide o vonkajšie ožiarenie). Žiarenie môže byť taktiež doručené umiestnením rádioaktívneho materiálu vo vnútri tela (brachyterapia).

Rekonštrukcia prsníka: Keď je odstránený celý prsník, alebo i jeho časť, napríklad po mastektómii, prsia môžu byť rekonštruované pomocou buď implantátov alebo tkanivom z vlastného tela.

Antibiotiká: V prípade mastitídy spôsobenej baktériami, antibiotiká môžu zvyčajne vyliečiť infekciu.

Zväčšenie pŕs: Chirurgia zväčší alebo zlepší tvar prsníkov, pomocou umelých implantátov.

Zmenšenie prsníkov: Chirurgia zmenšuje veľkosť pŕs. U žien to je často robené k úľave od bolesti krku alebo chrbta z dôvodov mimoriadne veľkých prsníkov. Muži môžu tiež usilovať o zmenšenie prsníkov prostredníctvom gynekomastie.