DIS+
Sexuálny masochizmus a sadizmus

Sexuálny masochizmus a sadizmus

Kategória
Sexuálne deviácie a sexuálne poruchy

Etiológia
Existujú rôzne teórie, týkajúce sa sexuálneho masochizmu, mnohé vyplývajú z psychoanalytickej praxe. Tie naznačujú, že trauma z detstva (napríklad sexuálne zneužívanie) sa môžu prejaviť v exhibicionistickom správaní.

Príznaky
Sexuálne masochistické správanie je zvyčajne evidentné v ranej dospelosti, a často začínajú jedinci s masochistickými či sadistickými hrami už v detstve. Porucha je charakterizovaná buď intenzívne zobudenou sexuálnou fantáziou, alebo aj intenzívnym naliehaním, ktoré vychádza zvnútra, alebo sa prejavuje rovno v praxi, čo znamená, že jedinec svoje masochistické a sadistické pocity realizuje. Jedinec obete ponižuje, bije, zväzuje, alebo ich nejakým spôsobom týra.

Liečba
Liečba zvyčajne zahŕňa psychoterapiu, ktorá je zameraná na odhaľovanie a prácu cez základné príčiny správania.

Prognóza
Prognóza je dobrá, aj keď sa často vyskytnú aj iné problémy, ktoré je potrebné taktiež prepracovať.