DIS+
Transvetistný fetišizmus

Psychiatrické poruchy

Transvestný fetišizmus

Kategória
Sexuálne deviácie a sexuálne poruchy

Etiológia
Existujú rôzne teórie vzťahujúce sa k tomuto ochoreniu, mnoho vyplývajú z psychoanalytického študovania. Tie naznačujú, že trauma z detstva (napríklad sexuálne zneužívanie alebo iné významné sexuálne skúsenosti), alebo výrazné zážitky podobného druhu z detstva sa môžu prejaviť v exhibicionistickom správaní.

Príznaky
Táto diagnóza sa používa pre heterosexuálnych mužov, ktorí sa sexuálne povzbudzujú predstavami, naliehaním, alebo správaním zahŕňajúcim cezhraničné obliekanie (ženské oblečenie). Ak chceme diagnostikovať, nebude stačiť, že jedinec má fantazijné potreby v tomto smere, musí dôjsť k výrazným osobným ťažkostiam v jednotlivých životných nastaveniach, akými sú napríklad, škola, práca, rodina a podobne. Preferencia musí narušiť vážnym spôsobom dennodenné fungovanie.

Liečba
Liečba zvyčajne zahŕňa psychoterapiu zameranú na odhaľovanie pocitov a prácu cez základné príčiny správania.

Prognóza
Prognóza je fér. U niektorých jedincov môže ísť o základný stav s rodovou identitou, ktorá bude komplikovať prognózu liečby. Rovnako ako u väčšiny ochorení v tejto kategórii, ďalšie problémy môžu nastať ako liečba postupuje a je potrebné tieto problémy "za jazdy" riešiť.