DIS+ Jamková korózia nechtov, jamky na nechtoch

Jamková korózia nechtov, jamky na nechtoch

Jamkové nechty sa vyznačujú priehlbinami na povrchu nechta. Bývajú spôsobené chybným vývojom vrstiev povrchovej nechtovej platničky. Je bežné, že u pacientov so psoriázou môže jamková korózia nechtov postihnúť až 50% ľudí s týmto ochorením. Stav jamkovitých nechtov môžu byť tiež spojený s ďalšími stavmi, vrátane ochorenia

  • spojivového tkaniva
  • alopeciou areata
  • sarkoidózou.

    Akýkoľvek stav, ktorý môže spôsobiť povrchový a lokalizovaný zápal kože (dermatitída), môže tiež ovplyvniť nechty a viesť ku jamkovej korózii.

    Tieto stavy môžu byť spojené s ďalšími abnormalitami nechtov, vrátane oddelenia nechtov, odlupovania alebo rozpadávaním nechtov, ale aj inými poškodeniami alebo zmenami nechtov. Necht s jamkovou koróziou býva často spojený s chorobnými procesmi všeobecne, vtedy sú ovplyvnené všetky nechty, zatiaľ čo trauma individuálneho nechtového lôžka môže spôsobiť lokalizované jamkové narušenie jediného nechtu.