DIS+

Potrebujete vyhľadať kliniku vo svojom okolí?

Erektilna porucha, dysfunkcia (impotencia)

Psychiatrické poruchy

Erektilna porucha, dysfunkcia (impotencia)


Kategória
Sexuálne poruchy a dysfunkcie

Etiológia
Predtým označovaná ako impotencia; zdravotné, fyzické, príčiny tohto ochorenia je potrebné vylúčiť ako prvé. Fyziologická príčina erektilnej poruchy je zvyčajne, veľmi zjednodušene povedané, "tréma", alebo obavy, že jedinec nie je schopný dosiahnuť alebo udržať erekciu.

Príznaky
Opakujúca sa neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu až do ukončenia sexuálnej aktivity. Stav musí mať za následok významné úzkosti a nie je možné pripočítať dôvody nejakej inej príčine (napríklad zneužívaniu drog) alebo tiež nejakej fyzickej diagnóze.

Liečba
Najčastejšie sa aplikuje liečba non-lekárska, ktorá zahŕňa nácvik sexuálnej intimity, zvyčajne v priebehu niekoľkých týždňov sa stav zlepší, ak má psychologické príčiny.

Prognóza
Veľmi dobrá. Boli hlásené veľmi vysoké miery úspešnosti.