Semenníky

Semenníky sú párová žľaza uložená v dolnej časti mieška. Semenník patrí k vnútorným pohlavným orgánom. Má sploštený tvar, pri pohľade zboku je oválny. Priemerná dĺžka 4,5 cm, šírka 3 cm a hrúbka 2 cm, váži 25 až 30 gramov. Semenník je zavesený na semennom povrazci (ľavý semenník je nižšie, ako pravý). Semenník je tvorený z parenchýmu, ktorý je pokrytý väzivovou blanou - belavým obalom semenníka, z ktorého odstupujú k zadnému okraju lúčovito idúce priehradky, ktoré rozdeľujú semenník na lalôčiky semenníka. Počet lalôčikov kolíše od 100 do 250 a ich tvar je kužeľovitý. Lalôčiky obsahujú stočené semenotvorné kanáliky. Každý lalôčik obsahuje semenotvorný epitel, z ktorého vznikajú spermatozoidy. Pri zadnom obvode semenníka sa 3 až 4 semennotvorné kanáliky navzájom spájajú a vytvárajú sieť semenníka. Z tejto siete vystupuje až 18 vývodov semenníka, ktoré sa vnárajú do hlavy nadsemenníka. V stenách semenotvorných kanálikov sú nezrelé pohlavné bunky, čiže spermie, ktoré sa uvoľňujú a sú vtlačované do nadsemenníkov.

Ochorenia semenníkov

Nezostúpené semenníky: Semenníky u novorodencov po narodení niekedy nezostúpia z brucha do mieška. Tento stav sa vyskytuje asi u 2 % donosených chlapcov a u 10 % predčasne narodených chlapcov. Vo väčšine prípadov nezostúpi iba jeden semenník. Lekár zvyčajne zistí tento stav pri prehliadke, bezprostredne po narodení. Nezostúpené semenníky často sami zostúpia počas prvého roka života. Ak nie, odporúča sa operatívny zákrok. Bez tohto výkonu hrozí chlapcovi neplodnosť, zvýšené nebezpečenstvo vzniku rakoviny semenníkov v neskoršom veku.

Epididymitída: Infekcia, ktorá sa šíri z močového ústrojenstva, môže postihnúť nadsemenníky, čo sa prejaví bolestivosťou a opuchom. Chlapec má tiež zapálený a zdurený miešok.

Torzia (pretočenie) semenníka: Nadsemenník obsahuje nervy a krvné cievy, ktoré vedu z brucha do semenníka. Pohyb semenníka v miešku môže spôsobiť pretočenie nadsemenníka, čím sa preruší dodávka krvi do semenníka a dochádza k jeho ťažkému poškodeniu. Tento stav býva niekedy nevratný. Tento typ pretočenia postihuje najčastejšie dospievajúcich chlapcov. Príznaky zahŕňajú náhlu bolesť, opuch a citlivosť v jednom semenníku, žalúdočnú nevoľnosť a vracanie.

Hydrokéla: Niekedy sa stáva, že sa v miešku okolo semenníkov nahromadí tekutina. Najčastejšie k tomu dochádza po pôrode, alebo v ranom detstve. Miešok opuchne, ale nebýva bolestivý. Hydrokéla obyčajne zmizne bez liečby v priebehu niekoľkých mesiacov, môže však predznamenať prítomnosť prietrže (kýly). Niekedy je potrebná operácia hydrokély, najmä ak sa objaví v pozdejšom veku.

Varikokéla: Defekt postihujúci žily okolo semenníkov, ktorý spôsobí ich zväčšenie, opuch a bolesť miešku. Varikokéla postihuje najčastejšie ľavý semenník. Obyčajne nie je potrebná liečba, ak je však narušená tvorba spermii, alebo rast semenníkov, alebo stav spôsobuje chlapcovi problémy, odporúča sa operácia.

Zranenie semenníkov: Ku zraneniu semenníkov môže dôjsť rôznymi spôsobmi, napr. pri športe, alebo pádom z bicykla na rám, čo vyvolá ochromujúcu bolesť, nevoľnosť a niekedy i zvracanie. Pri väčšine zranení, po nejakom čase bolesť ustúpi, ale semenníky môžu bolieť ešte niekoľko dní. Takéto zranenia väčšinou nespôsobia trvalé poškodenie semenníkov, ale vážnejšie sú zranenia, napr. pri automobilovej nehode, často vyžadujú operáciu, alebo odstránenie rozdrveného semenníka.

Zápal semenníka: Zápal semenníka je vzácny, vzniká nejčastejšie ako komplikácia mumpsu. Zápal semenníkov môže spôsobiť infekcie z nadsemenníka, či močových ciest. Prejavuje sa vysokými teplotami, bolestivým opuchom semenníka a začervenaním kože postihnutého mieška. Liečba zápalu semenníka spočiva v podávaní antibiotík, liekov proti bolesti, liekov proti horúčke, a v nariadení kľudu, alebo aj podávaní obkladov na miešok.

Nádor semenníka: Nádor semenníka predstavuje asi 1 % všetkých nádorov u mužov. Hlavným príznakom je nebolestivé, niekedy i mnohonásobné zväčšenie semenníka. Môže dochádzať k silným bolestiam v bedrách. Hlavným rizikom je nezostúpenie semenníkov do mieška a ich zotrvanie v bruchu. Tento stav je označovaný ako kryptorchizmus.

Liečba nádoru semenníka je kombináciou chirurgickej liečby, radioterapie a podľa rozšírenia nádoru, tiež chemoterapia alebo agresivna protinádorová liečba, ...až po jeho chirurgické odstránenie.

Vyšetrenie semenníkov

Fyzikálne vyšetrenie: Telesné pohmatové vyšetrenia; lekár hľadá na semenníkoch hrudky alebo čokoľvek iné, čo sa javí ako neobvyklé.

Napríklad opuchy, zväčšenie semenníka, alebo aj ich zmenšenie, zmena farby, všetko čo je na inak hladkom povrchu semenníka nezvyčajné.

Biopsia semenníka: Malý kúsok tkaniva semenníka môže byť odobratý pre testovanie. Biopsia semenníka môže pomôcť diagnostikovať rakovinu. Úkon sa prevádza pomocou trieselného prístupu, nevykonáva sa priamo v miešku.

Ultrazvuková skúška: konanie, v ktorom vysoká energia zvukových vĺn (ultrazvuk) sa odrazí od vnútorných štruktúr tela, tkanív alebo orgánov a spôsobia ozvenu. Ozveny tvoria obraz tkanív tela s názvom ultrazvuk.

Markerové skúšky: postup, pri ktorom je vzorka krvi skúmaná pre meranie množstva niektorých látok vypúšťaných do krvi. Takéto látky sú do tela uvoľňované a prítomné v rámci ich zvýšenej hladiny v krvnom riečišti. Uvoľňujú ich orgány tkanív alebo nádorových buniek v tele. Niektoré takéto látky sú spojené so špecifickými typmi rakoviny. Jedná sa o tzv. nádorové markery. Nasledujúce nádorové markery sa používajú na detekciu rakoviny semenníkov: Alpha-fetoproteín (AFP) - Ide o nádorový marker pre rôzne druhy malignity (zhubnosti) u dospelých (netýka sa tehotných žien). Sleduje sa efektívnosť liečby nádorov liečených chemoterapiou. U tehotných žien prítomnosť AFP, na druhej strane, znamená úplne niečo iné; poukazuje na možnú vodenú vývojovú chybu dieťaťa. Beta-ľudský choriogonadotropín (hCG-β) - hormón vylučovaný chorion, ktorý predlžuje životnosť žltého telieska a bráni zrúteniu maternicovej sliznice. Hladiny nádorových markerov sa merajú pred trieslovinovou orchiektómiou (odobratím, demontážou semenníka) a biopsiou, pomáhajú tak diagnostikovať rakovinu semenníkov.

Trieslovinová (ingvinálna) orchiektómia: postup demontáže celého semenníka sa vykoná cez rez v ingvinálnej oblasti. Vzorka tkaniva zo semenníka sa potom skúma pod mikroskopom; hľadajú sa rakovinové bunky. Ak je nájdený karcinóm, typ buniek (seminómy alebo nonseminómy), - je potrebné toto odlíšiť s cieľom napomôcť liečebnému plánu.

Liečba a ošetrenie semenníkov

Chirurgia semenníka Základným a prvým liečebným postupom je operácia. vždy sa odstraňuje celý semenník, prístup sa volí cez trieslovinový kanál - orchiektómia. Odstránenie iba ložisiek nádoru so zachovaním zvyšku semenníka nie je štandardný postup, hrozí riziko neúplného odstránenia nádoru.

Chemoterapia U dospievajúcich a mladých ľudí je základom liečby chemoterapia. Podľa typu nádoru sa líšia kombinácie a počet liečebných cyklov. Chemoterapia je aplikácia cytostatík, chemických látok spôsobujúcich smrť nádorových buniek.

Rádioterapia Radiačná terapia využíva lúče vysokoenergetického žiarenia (napríklad žiarenie gama alebo X-lúčov) alebo častíc (napr. elektróny, protóny, neutróny) za účelom zničenia rakovinových bubiek, možno spomalenie ich rastu. Pri liečení rakoviny semenníkov sa žiarenie používa preto, aby sa bunky nešírili do lymfatických uzlín, čo je vlastne otvorená brána pre kancerózne bunky, aby sa rozcestovali do celého tela.

Samovyšetrenie semenníkov

Pristúpte ku vyšetreniu potom, čo ste sa vykúpali v teplej vode, vhodná je samozrejme i sprcha, ktorá je teplá, uvoľní a zvláčni miešok, takto je miešok prístupný a pripravený k samovyšetreniu. Bude možné na miešku vnímať každú prípadnú nerovnosť. Toto všetko uľahčuje poriadne preskúmať semenníky.

Oboma rukami jemne váľajte každý semenník v rukách. Hľadajte na povrchu semenníka nerovnosti, niečo čo vybočuje z bežného stavu vášho mieška a jeho obsahu.

Možno bude najlepšie ak položíte palce na horné časti semenníka a ukazovákom a prostredníkom každej ruky prechádzajte dozadu za semenníky a všímajte si obsah, prehmatávate štruktúru semenníkov a ich textúru. Postupujte ale mimoriadne opatrne a veľmi citlivo.

Mali by ste byť schopní cítiť nadsemenník (spermie nesúce trúbky), ktoré sú umiestnené v hornej, zadnej časti každého semenníka. V tejto časti postupujte obzvlášť citlivo a opatrne. tu si hlavne všímajte prípadnú bolesť, či pocity citlivosti. Aj tie môžu byť pre hodnotenie dôležité.

Uvedomte si, že jeden semenník (zvyčajne pravý) je o niečo väčší, než druhý semenník.

Pri skúmaní každého semenníka vnímajme všetky hrče a prípadné hrbole pozdĺž prednej či bočnej strany semenníkov. Hľadáme malé kúsky pevnej kože, vo vnútri mieška, alebo drobné hrboĺky na povrchu semenníka. Ak spozorujete opuchy, hrče, alebo zmeny veľkosti alebo farby semenníka, alebo ak máte nejaké bolesti alebo všeobecne nejakú bolesť v rozkroku, oznámte túto skutočnosť svojmu lekárovi a to IHNEĎ.

Hrče alebo opuchy nemusia byť rakovinou, ale mali by byť skontrolované lekárom a to čo najskôr. Rakovina semenníkov je takmer vždy vyliečiteľná, ak je zachytená a liečená čo najskôr.