DIS+

Potrebujete vyhľadať kliniku vo svojom okolí?

Dystýmia

Psychiatrické poruchy

Dystýmia

Kategória
Poruchy nálady

Etiológia
Presná príčina Dystymie nie je známa. Dystýmia môže mať príčiny podobné, aké sa objavujú pri veľkej depresii, vrátane:

Biochemické. Ľudia s Dystymiou môžu mať fyzické zmeny v mozgu. Význam týchto zmien je stále dosť neistý.

Gény. Dystymia sa zdá byť častejšia u ľudí, ktorých biologicky pokrvní príbuzní a majú tiež toto ochorenie.

Životné prostredie. Ako aj v prípade depresie, životné prostredie môže prispieť k Dystymii. Environmentálne príčiny sú situácie v živote, s ktorými sa jedinec ťažko vyrovnáva a nedokáže ich naplno zvládnuť, ako je napríklad strata milovanej osoby, finančné problémy alebo vysoká úroveň stresu v živote jedinca.

Príznaky
Depresívna nálada, ktorá trvá po väčšinu dňa, jedinci sa cítia skľúčení viac dní, než v porovnaní s dňami, kedy sa cítia dobre. Takýto stav prebieha po dobu najmenej dvoch rokov. Počas tejto doby musia existovať dva alebo viac z nasledujúcich príznakov: menší alebo väčší príjem jedla, ťažkosti so spánkom, únava, nízke sebavedomie, problémy s koncentráciou, alebo v osobnom rozhodovaní, a pocity beznádeje. V tomto prípade nesmú byť u jedinca v rámci stavu prezentované príznaky, ktoré náležia ku veľkej depresii, a to počas prvých dvoch rokov stavu. A nikdy nebola prítomná manická alebo hypo-manická epizóda.

Dystýmia je teda mierna, ale dlhodobá (chronická) forma depresie. Dystýmia narúša schopnosť fungovať a užívať si života.

Následkom dystýmie môže jedinec stratiť záujem o bežné denné aktivíty, nastane u neho beznádej, nedostatok produktivity, a dystymici majú často nízke sebavedomie a prejavujú pocity celkovej nedostatočnosti. Ľudia s dystymiou sú často príliš kritickí, neustále sa sťažujú a sú neschopní baviť sa a uvoľniť sa.

Dystýmické príznaky dospelých môžu zahŕňať:
Strata záujmu o každodenné činnosti.
Smútok, alebo sú celkovo pocity utlmené.
Prejavujú beznádej.
Únava a nedostatok energie.
Nízke sebavedomie, sebakritika, alebo pocit neschopnosti.
Ťažké sústredenie a ťažkosti s osobným rozhodovaním.
Podráždenosť alebo nadmerný hnev.
Znížená aktivita, nižšia účinnosť a produktivita.
Odstúpenie od spoločenských aktivít.
Pocity viny a obavy.
Znížená chuť do jedla alebo naopak prejedanie sa.
Problémy so spánkom.

U detí, dystýmia niekedy koexistuje s deficitom pozornosti / hypeaktivity (ADHD), alebo s poruchami učenia, úzkostnými poruchami, alebo mentálnym postihnutím. Príklady Dystymie symptómov v prípade detí sú:

Podráždenosť.
Problémy so správaním.
Zlý školský výkon.
Pesimistický postoj.
Zlé sociálne zručnosti.
Nízke sebavedomie.

Dystymické príznaky zvyčajne prichádzajú a odchádzajú v priebehu niekoľkých rokov, a ich intenzita sa môže v priebehu času meniť. Všeobecne platí, že u týchto jedincov zistíte, že je ťažké v ich prípade byť pozitívny, a to aj pri šťastných príležitostiach - preto takýto jedinec často môže byť opísaný, ako pochmúrna osobnosť.

Rizikové faktory stavu
Určité faktory zvyšujú riziko vzniku, či spúšťanie dystýmie, vrátane:
Prítomnosti prvého stupňa dedičnosti (otec, matka) ktorí už v minulosti prejavili dystýmiu alebo depresiu.
Stresujúce životné udalosti, ako je strata milovanej osoby alebo finančné problémy.
Interpersonálna závislosť, kedy sa osoba spolieha príliš na schválenie, či pozornosť druhých a potom toto schválenie, ocenenie, povýšenie je výrazne znížené, alebo k nemu ani nedôjde.

Niekedy spôsobené komplikácie:
Znížená kvalita života.
Depresie.
Zneužívanie návykových látok.
Ťažkosti v oblasti vzťahov (i rodinné).
Sociálna izolácia.
Školské a pracovné problémy.
Znížená produktivita.
Úzkosť.
Poruchy príjmu potravy.
Samovražedné správanie.

Liečba
Podobne ako je to aj v prípade veľkej depresie, liečba by mohla zahŕňať lieky a/alebo psychoterapiu. Psychoterapia môže byť zameraná na zvládnutie schopnosti osobného rozhodovania sa, zníženie sebadeštruktívnych vzorcov správania, ako je negativita, beznádej a nedostatok asertivity. A tiež na zlepšenie schopnosti fungovať v medziľudských spoločenských a pracovných situáciách.

Prognóza
Táto porucha je zvyčajne vnímaná ako slabšia forma veľkej depresie, menej závažná v zmysle príznakov. Ak pacient spolupracuje, prognóza je priaznivá.