Ženská porucha sexuálneho vzrušenia

Psychiatrické poruchy

Ženská porucha sexuálneho vzrušenia

Kategória
Sexuálne poruchy a dysfunkcie

Etiológia
Niektoré dôkazy naznačujú, že problémy vo vzťahoch a/alebo sexuálna trauma v detstve, môže hrať úlohu vo vývoji tejto poruchy.

Príznaky
Neschopnosť dosiahnuť alebo udržať až do dokončenia sexuálnej aktivity adekvátnu vlhkosť vnútorných ženských pohlavných orgánov, v reakcii na sexuálne vzrušenie. Stav musí mať za následok významnú úzkosť a nie je možné pričítať pôvod ochorenia inej poruche, alebo použitiu nejakej látky.

Liečba
Typická liečba by znamenala odhalenie a riešenie širších konfliktov alebo životných ťažkosti.

Prognóza
Prognóza sa mení, ale zvyšuje sa schopnosťou získania pohľadu a prace s problémami vo vzťahoch alebo záležitostiach vyplývajúcich z detstva, ktoré hrajú v tomto ochorení dôležitú úlohu.