Hypoaktívna porucha sexuálnej túžby

Psychiatrické poruchy

Hypoaktívna porucha sexuálnej túžby

Kategória
Sexuálne poruchy a dysfunkcie

Etiológia
Niektoré dôkazy naznačujú, že problémy vo vzťahoch a/alebo sexuálna trauma v detstve, môže hrať úlohu vo vývoji tejto poruchy. Životné stresory alebo iné medziľudské vzťahy tiež.

Príznaky
Chybné alebo chýbajúce sexuálne fantázie a túžba po sexuálnej aktivite. Toto "rozhodnutie" musí byť klinickým prihliadnutím jednotlivcovému veku a životnej situácii. Nedostatok túžby musí mať za následok významné úzkosti jednotlivcov a zhoršené pocity s prežívania tohto stavu.

Liečba
Typická liečba by znamenala odhalenie a riešenie širších konfliktov alebo životných ťažkostí.

Prognóza
Priebeh tohto ochorenia môže byť kontinuálny, ale aj epizódny, to však zriedka. Preto sa môže porucha znovu objaviť po období remisie, to ak sa vzťahy zhoršia alebo sa v živote objavia stresory.