Hyperaktivita

Hyperaktivita je stav nadmernej činnosti, ktorá sa môže prejaviť príznakmi, ako je ošívanie, poskakovanie, nervozita, nepokojnosť alebo nadmerný pohyb.

To je často sprevádzané ťažkosťami so sústredením alebo s efektívnym zameraním sa na úlohy. Patrí sem aj nadmerné rozprávanie, alebo ťažkosti zostať pokojný v škole. Je však dôležité rozlišovať skutočnú hyperaktivitu (ADHD) a impulzívne správanie často prezentované normálnymi deťmi.

ADHD je stav, ktorý je stále viac a viac diagnostikovaný u detí, ale aj dospelých. Je ťažké diagnostikovať napr. batoľatá, pretože tento stav sa veľmi plasticky vie prejaviť práve v školskom nastavení, kde je dieťa tlačené prejaviť niektoré svoje myšlienkové a rozumové postoje.

Niektoré vzácne stavy, ktoré majú vplyv na mozog, emočné problémy, niektoré lieky, aké sú podávané pri endokrinných poruchách, môžu mať vplyv na úroveň aktivity jednotlivca a môžu občas prispieť k hyperaktivite.

Hyperaktivita môže súvisieť s týmito stavmi

 • ADHD u detí Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je duševný zdravotný stav, ktorý spôsobuje príznaky, hlavne nepokoj, hyperaktivitu a nepozornosť.
 • ADHD dospelých Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je bežné správanie, problém, ktorý môže pretrvávať až do dospelosti.
 • Alkoholizmus je návykové ochorenie u ktorého dochádza ku zneužívaniu alkoholických nápojov.
 • Disociálna porucha (ASPD) má mnoho príznakov. Hlavným príznakom je silná sociálna neprispôsobilosť a kriminálne správanie jednotlivca.
 • Autizmus u detí a dospelých je vývojová porucha, ktorá sa vyznačuje poruchou vývoja v oblasti komunikácie a sociálnej interakcie.
 • Bipolárna porucha (alebo maniodepresívna psychóza) je duševné ochorenie charakterizované depresiou, mániou, a závažnými zmenami nálad.
 • Bipolárna porucha u detí a dospievajúcich alebo maniodepresívne ochorenie, je porucha, ktorá spôsobuje nezvyčajné a extrémne zmeny nálady.
 • Nádor na mozgu môže byť buď benígny (non rakovinový) alebo malígny (rakovinový), primárny, alebo sekundárny.
 • Mozgová obrna Detská mozgová obrna (CP) je poruchou motoriky a posturálnych tónov získaných v ranom veku (aj pred narodením).
 • Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telo, náladu a myšlienky a ovplyvňuje spôsob, akým človek celkovo funguje.
 • Zneužívanie drog Drogová závislosť je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje vážne o drogu usilujúce správanie.
 • Hypertyreóza je nadbytok hormónov štítnej žľazy v dôsledku hyperaktívne štítnej žľazy..
 • Duševná choroba u detí asi 0,5% dospievajúcich trpí vážnou duševnou chorobou, ako poruchami príjmu potravy, úzkosťami, alebo poruchami správania.
 • Stres nastáva, keď sily okolitého sveta dopadajú na jednotlivca neúmerným spôsobom.
 • Poruchy správania
 • Emocionálna úzkosť
 • Lieky
 • Duševné poruchy
 • Zneužívanie návykových látok
 • Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.