Poruchy bolesti

Psychiatrické poruchy

Poruchy bolesti

Kategória
Somatoformné poruchy

Etiológia
Niektorí naznačujú, že podstata ochorenia môže súvisieť s vývinom pocitu bolesti, mohlo by ísť zčasti o mozgový deficit. Iní naznačujú, že zodpovedné môžu byť nevedomé konflikty, ktoré sú prevedené na príznaky bolesti.

Príznaky
Bolesť, ktorá spôsobuje značnú úzkosť alebo poškodenie funkcie, ktoré nemožno úplne lekársky vysvetliť. Je potrebné stav jednoznačne posudzovať v súvislosti s psychologickými faktormi, ak nie je možné vysvetliť ochorenie inou poruchou, fyzickou alebo duševnou.

Liečba
Príznaky bolesti môžeme znížiť liečbou bolesti a zlepšením nedostatkov v sociálnej oblasti a rovnako i v oblasti interpersonálneho fungovania.

Prognóza
Slabá. Poruchy bolesti sú chronické a trvá niekoľko rokov, často zahŕňa ďalšie príznaky, ako sú depresia, úzkosť, a zneužívanie drog.