DIS+ Mumps

Potrebujete vyhľadať kliniku vo svojom okolí?

Mumps

Mnoho ľudí nevyvinú vôbec žiadne príznaky, keď sa nakazia mumps vírusom, takže sa možno ani nikdy nedozvedia, že prekonali nejakú infekciu. Symptomatických pacientov je len asi 10-15% z postihnutých. Títo prejavia príznaky, ako sú horúčka, opuchy príušnej žľazy (slinné žľazy umiestnené pod ušami) a bolesti hlavy. Ďalšie možné príznaky môžu zahŕňať únavu, stratu chuti do jedla a bolesti svalov. Opuch príušných žliaz sa zvyčajne objaví na tretí deň po napdnutí infekciou, nešpecifické príznaky sa vyskytnú však už skôr. Opuch môže trvať až 10 dní. Príznaky u dospelých bývajú horšie ako u detí.

Mumps očkovanie je rutinou. Počet prípadov dramaticky poklesol, takže šanca na získanie mumpsu je nízka. Komplikácie mumpsu, napríklad ako je strata sluchu, je potencionálne vážna, ale vzácna. U postpubertálnych chlapcov môže dôjsť k atrofii semenníkov, neplodnosť - strerilita následkom mumpsu - táto komplikácia je veľmi vzácna.

Neexistuje žiadna špecifická liečba mumpsu. Výskytové ohníská i naďalej existujú a tak očkovanie je stále dôležité.

Príznaky:

Opuchnuté, bolestivé slinné žľazy na jednej alebo na oboch stranách tváre
Teploty
Bolesť hlavy
Slabosť a únava
Strata chuti do jedla
Bolesť pri žuvaní alebo prehĺtaní