Test osobnosti Dr. Szondi

V každej sérii fotografií vyberte 2 najsympatickejších ľudí a označte.
V každej sérii vyberte 2 naj-ne-sympatickejších ľudí a tiež ich označte.

Nezabudnite, že v jednej sérii charakterov (8 osôb) označíte dve a dve možnosti.

Ak spravíte chybu pri označovaní charakterov, program vás na to upozorní, vtedy resetnite stránku a začnite znovu.


Léopold Lipot Szondi bol v 30. a 40-tych rokoch 20. storočia bezmála tak veĺký ako Carl G. Jung či Sigmund Freud. Rozhodne ho v tej dobe riešili odborné kruhy takým spôsobom a tak často, ako jeho dvoch veľkých kolegov. Dnes už o ňom a jeho teóriach takmer nik nevie. Publikoval výhradne v nemčine alebo maďarčine. Práve toto mohli byť dôvody pre ktoré Szondi postupne upadal do zabudnutia. Tento test bol navrhnutý ním.

✴ 11. marca 1893 v Nitre, Rakúsko-Uhorsko
✞ 24. januára 1986 v Küsnacht, pri Zurichu

Vyrastal v slovensko - nemeckej (židovskej) rodine. Vyvinul formu hlbinnej psychológie, ktorá sa opiera o analýzu tzv. rodinného nevedomia. Od roku 1944 žil v exile vo Švajčiarsku.


Cieľom Szondi testu (1935) bolo preskúmať hlboko potlačované podnety na základe sympatií, či averzie spôsobenej špecifickými fotografiami psychopatov. Test je založený na predstave, že vlastnosti, ktoré nás trápia na iných, sú tie, ktoré v nás spôsobili odpor v ranej fáze života, a to je dôvod, prečo sme ich potlačili.

Niektoré psychologické termíny, ktoré súvisia s ego-obranou:


Poprenie (reaktívny výber): úplne odmietneme vlastné skryté sklony a kompenzujeme ich tým, že sa správame opačne.

Sublimácia: Skryté sklony nahradíme sociálne prijatelnejšími, alebo užitočnými postojmi, umeleckými aktivitami, koníčkami a pod.

Represia: Podľa psychoanalytickej koncepcie, to je najdôležitejší psychologický obranný mechanizmus, ktorý máme. Jeho najdôležitejšou funkciou je transformovať naše myšlienky a túžby, ktoré sú nepríjemné pre naše podvedomie.

Szondiho práca sa stala spojením medzi freudovským pohľadom zameraným na jednotlivé faktory nevedomia a Jungovou analytickou psychológiou, ktorá analyzuje faktory kolektívneho nevedomia. Léopold Szondi zameral svoj vedecký záujem na štúdium takzvaných rodinných alebo všeobecných nevedomých faktorov osobnosti.

Szondiho test sa dnes v klinickej psychológii bežne nepoužíva, čím, možno aj v jeho práci ustupujú do úzadia presnejšie analytické nástroje. Navždy sa však Szondiho test zapíše do dejín psychológie ako silný projektívny psychologický test.

Ak ste obdržali "zlé" výsledky testu, neznamená to, že máte nejakú duševnú poruchu, pretože test bol navrhnutý tak, aby predpokladal možné potlačené impulzy každého typu osobnosti v súlade s teóriou psychoanalýzy.

Séria charakterov 1
Séria charakterov 2
Séria charakterov 3
Séria charakterov 4
Séria charakterov 5
Séria charakterov 6
Výsledok Szondiho testu: