Dyslektické písmo


Jaber

Jabberwocky

Lewis Carroll

27. 1. 1832 – 14. 1. 1898

Lewis Carroll bol anglický spisovateľ, matematik, anglikánsky kňaz a fotograf. Jeho najznámejším dielom je román Alica v krajine zázrakov.

Text Jabberwocky je o zabití zlého tvora. Ide o hravý, rozmarný text. Autorova lexika pridala textu, napr. 'galumphing' a 'chortle', silný fantazijný rozmer.


Jabberwocky - Vaškrumbľoch

Tak vidí text dyslektik (1)

1

Slizký ako mousy,
krúti sa a blkví.
Borogové žgane,
v nás naskrmľeu.

Ťo, pozor na Vaška!
Čeľuste a pútri.
Radšej sa mu vyhni.
Je smiešny a glupy!

Vzal vorspáľsky si meč,
zlopladuch natvrdlý.
Strom, Ali, v lese spí,
pod ním náš presládly.

O Vencovi hútal.
Plameň z jeho očí,
fučí a terchlý sa.
Nádavky vytriasa.

Naskrz ním prešla,
tá vorpáľska čepeľ.
Mŕtveho ho zanechau,
a odgindžau sa preč.

Ty si skántril Venca?
Chaloň môj žiarivý!
Zlodeň si polámal,
ako sa zastrájal?

Kér, slizké tavesy.
Krútil sa a blkvil.
Spiežovce vonavé,
endáky spankvrelé.


2

Slizký ako mousy,
krúti sa a blkví.
Borogové žgane,
v nás naskrmľeu.

Ťo, pozor na Vaška!
Čeľuste a pútri.
Radšej sa mu vyhni.
Je smiešny a glupy!

Vzal vorspáľsky si meč,
zlopladuch natvrdlý.
Strom, Ali, v lese spí,
pod ním náš presládly.

O Vencovi hútal.
Plameň z jeho očí,
fučí a terchlý sa.
Nádavky vytriasa.

Naskrz ním prešla,
tá vorpáľska čepeľ.
Mŕtveho ho zanechau,
a odgindžau sa preč.

Ty si skántril Venca?
Chaloň môj žiarivý!
Zlodeň si polámal,
ako sa zastrájal?

Kér, slizké tarvesy.
Krútil sa a blkvil.
Spiežovce vonavé,
endáky spankvrelé.