Strata reči

Nedostatok reči alebo absencia reči sa môže vyvinúť v dôsledku lekárskych a psychologických stavov. Absencia reči alebo mutizmus sa môže objaviť ako znamenie katatónie. Katatónia môže byť predzvesťou straty reči alebo môže byť i predzvesťou schizofrénie alebo inej duševnéj poruchy, zahŕňajúcej psychózu. Strata reči môže byť tiež príznakom vážnej depresie či iných emočných porúch.

Afázia je termín používaný na opis straty jazyka alebo schopnosti komunikovať, zvyčajne v dôsledku poškodenia mozgu.

Mutizmus je porucha reči, vyznačuje sa neschopnosťou hovoriť.

Nedostatkom vývoja reči u detí môže dochádzať v dôsledku hluchoty. U ľudí, ktorí náhle stratili reč, môže tento stav signalizovať mŕtvicu alebo iný typ poškodenia mozgu. Z dôvodu poranenia hlavy, demencie alebo mozgových nádorov, tie môžu byť taktiež spojené so stratou reči i jazykových funkcií.

Príčiny straty reči

Príčiny straty reči, ktoré sú časté:

 • Alzheimerova choroba
 • Epilepsia
 • Mŕtvica

  Príčiny straty reči, ktoré sú menej časté:

 • Roztrúsená skleróza

  Príčiny straty reči, ktoré sú zriedkavé:

 • Rasmussenová encefalitída

  Príčiny straty reči, ktoré sú veľmi zriedkavé:

 • Mozgový nádor
 • Huntingtonova choroba
 • Ochorenie motorického neurónu

  Možné súvislosti straty reči

  Nádory na mozgu ochorenie, pri ktorom malígne (rakovinové) bunky začnú rásť v tkanivách mozgu

  Alzheimerova choroba je vari najčastejšou príčinou demencie. Príznaky a varovné signály Alzheimerovej choroby zahŕňajú hlavne stratu pamäti.

  Amyotrofná laterálna skleróza (ALS) Lou Gehrigova choroba je degeneratívne ochorenie nervových buniek (neurónov) v mozgu a mieche.

  Porucha autistického spektra Autizmus u detí a dospelých je vývojová porucha, tá sa vyznačuje poruchou vývoja v oblasti komunikácie a sociálnej interakcie

  Bipolárna porucha (alebo maniodepresívna psychóza) je duševná choroba charakterizovaná striedaním depresie a mánie v rámci kritických zmien nálad.

  Mozgový tumor nádor na mozgu môže byť buď benígny (non rakovinový) alebo malígny (rakovinový), primárny, alebo sekundárny.

  Demencia je významná strata rozumových schopností, ako je kapacita pamäte, a je natoľko závažná, že zasahuje do spoločenského alebo pracovného prostredia.

  Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telesné alebo myšlienkové telesá, spôsobom ako funguje a existuje.

  Strata sluchu (hluchota) môžu byť prítomná od narodenia, alebo sa môže prejaviť neskôr v živote. Hluchota môže byť genetická alebo v dôsledku poškodenia.

  Huntingtonova choroba je výsledkom degenerácie neurónov v oblastiach mozgu.

  Meningitída Encefalitída je zápal mozgu, ktorý spôsobí náhlu horúčku, vracanie, bolesť hlavy, citlivosť na svetlo, stuhnutý krk a chrbát.

  Parkinsonova choroba je progresívne neurodegeneratívne ochorenie. Príznakmi sú únava, pocity tuhosti a ťažkosti s končatinami, kŕče, zvýšená sekrécia slín, sĺz a potu.

  Psychotické poruchy sú skupinou vážnych chorôb, ktoré ovplyvňujú myseľ.

  Schizoafektívna porucha je duševná choroba, ktorá sa vyznačuje schizofréniou a poruchami nálady, buď depresie alebo bipolárnej poruchy

  Schizofrénia je psychiatrická porucha, ktorá môže spôsobiť halucinácie a bludy a ovplyvniť schopnosť človeka myslieť v realite.

  Schizotypálna porucha osobnosti je charakterizovaná čudným správaním, pocitmi, vnímaním, a vzťahmi s ostatnými.

  Záchvaty (epilepsia) Epilepsia je ochorenie mozgu, pri ktorom človek má záchvaty. Existujú dva druhy záchvatov, fokálne a generalizované.

  Mŕtvica je prerušenie dodávky krvi do časti mozgu spôsobené buď krvnou zrazeninou (ischemická) alebo krvácaním

  Tranzitórne ischemicke ataky (TIA) Ak časť mozgu stráca prekrvenie, z dôvodu krvnej zrazeniny alebo embólie, môžu sa vyvinúť tranzitórne ataky.