0%

Benígne polohové vertigo (BPPV)

Benígne polohové vertigo (BPPV); pacient rozvíja náhlym spôsobom závrate, najčastejšie pri rýchlom a náhlom pohybe hlavou. Postihnutý môže mať pocit, že sa svet točí okolo neho. Problémy so zrakom, pocity že zrazu veci okolo neho sú v pohybe, môžu sprevádzať závrate, rovnako ako rozmazané videnie. Benígne polohové vertigo zvyčajne trvá od niekoľkých sekúnd do niekoľkých minút. Ďalšie príznaky, ktoré môžu nastať, sú strata rovnováhy, nevoľnosť, vracanie a strata sluchu.

Benígne paroxyzmálne polohové vertigo je charakterizované krátkymi epizódami miernych až silných závratí. Príznaky sú spustené konkrétnymi zmenami v postavení hlavy, ako je vyvrátenie hlavy nahor alebo nadol. I zmena z ľahu v sed na postely. Môžete tiež cítiť nerovnováhu pri státí alebo chôdzi.

Hoci benígne paroxyzmálne polohové vertigo môže byť nepríjemný problém, je len zriedka vážnym stavom, ale hrozí pri ňom pád. Môžete získať účinnú pomoc a liečbu pri ambulantnej návšteve svojho lekára.

Príznaky BPPV môžu zahŕňať:

 • Závrate
 • Pocit, že vy alebo vaše okolie sa točí alebo je pohyblivé (vertigo)
 • Točenie hlavy
 • Chvenie
 • Strata rovnováhy
 • Rozmazané videnie spojené s pocitom závratu
 • Nevoľnosť
 • Zvracanie

  Príznaky BPPV môžu prichádzať a odchádzať, príznak zvyčajne trvá menej ako jednu minútu. Epizódy polohového vertiga a iné formy závratov môžu zmiznúť na určitú dobu a potom sa zase vracajú.

  Činnosti, ktoré prinášajú príznaky BPPV sa môžu líšiť od človeka k človeku, ale sú takmer vždy spôsobené zmenou polohy hlavy. Abnormálne rytmické pohyby očí (nystagmus) zvyčajne sprevádzajú príznaky BPPV. Hoci vzácne, je možné mať BPPV v oboch ušiach (bilaterálne BPPV).