ADHD

ADHD

ADHD je nedostatok pozornosti, ktorú jedinec venuje situácii, kedy je potrebné sa zamerať na danú udalosť alebo určitú situáciu. Nepozornosť je znakom jednoho z príznakov zloženej poruchy ADHD, ktorá môže mať vplyv na dospelých ale aj deti a dospievajúcich.

Nepozornosť pri ADHD je často sprevádzaná príznakmi, ako je nepokoj, problémy vykonávať pokojné aktivity, jedinec má problémy s výkonnou funkciou, prílišným hovorením. Nepozornosť sa môže dostaviť aj v dôsledku vonkajších faktorov, ako je ľahké rozptýlenie sa, rovnako je u jedinca citlivá situácia emocionálneho stresu, úzkosti, konfliktu, hnevu, alebo inej zmeny nálady.

Nepozornosť môže byť tiež zaznamenaná v súvislosti s lekárskym problémom, ktorý interferuje s kognitívnými funkciami jedinca, ako je napríklad mŕtvica alebo demencia.

Nepozornosť môže byť pozorovaná najčastejšie u malých detí a býva klasifikovaná ako školská porucha.

I depresia a súvisiace stavy môžu spôsobiť zmeny nálady, ktoré môžu zahŕňať nedostatok pozornosti a záujmu o bežné denné činnosti.

Možné ochorenia a súvislosti s príznakom ADHD

 • ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou u detí),porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je duševný zdravotný stav, ktorý spôsobuje najčastejšie problémy u deti v školskom prostredí. Viac o problematike dys nájdete na stránke www.displus.sk
 • ADHD dospelých (porucha pozornosti a hyperaktivity),deficit pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je bežné detské správanie, problém, ktorý môže pretrvávať až do dospelosti.
 • Alkoholizmus je choroba, ktorá predstavuje nie normálny vzťah k požívaniu alkoholických nápojov.
 • Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie. Príznaky a varovné príznaky Alzheimerovej choroby zahŕňajú stratu pamäti.
 • Úzkosť je pocit obáv a strachu charakterizovaný duševnými i fyzickými príznaky. Úzkostné poruchy sú vážne zdravotné ochorenie
 • Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) u dospievajúcich je narušenie neurokognitívného fungovania.
 • Bipolárna porucha (alebo maniodepresívna psychóza) je duševná choroba charakterizovaná striedaním depresívnych a manických epizód.
 • Demencia je významná strata rozumových schopností, ako je zmena kapacity pamäte, je natoľko závažná, že zasahuje do všetkých segmentov života.
 • Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telesné, náladové a myšlienkové ovplyvnenie a mení vzťah k celkovému prístupu k životu. Je to vážne ochorenie
 • Zneužívanie drog je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje drogu vyhľadávajúce impulzívne správanie cez vážne negatívne dôsledky pre užívateľa.
 • Huntingtonova choroba je výsledkom degenerácie neurónov v oblastiach mozgu.
 • Poruchy učenia môžu spôsobiť jednotlivcovi problémy učenia a znížiť hodnotu jeho školských zručností.
 • Parkinsonova choroba je progresívne neurodegeneratívne ochorenie. Príznakmi sú únava, pocity tuhosti a ťažkosti s končatinami, kŕče, zvýšená sekrécia slín, sĺz a potu.
 • Popôrodná depresia je forma depresie, ktorá nastane do jedného roka po pôrode. Dôvodom sú rýchle hormonálne zmeny po pôrode.
 • Sezónna afektívna porucha je druh depresie, ktorá sa objavuje ako sa dni skracujú na jeseň a na zimu.
 • Stres dochádza k nemu, keď sily vonkajšieho sveta dramaticky dopadajú na jednotlivca. Stres je normálnou súčasťou života.
 • Mŕtvica je prerušenie dodávky krvi do časti mozgu spôsobená je buď krvnou zrazeninou (ischemická) alebo krvácaním.