Profesionálny IQ Test

IQ Test - Profesionálny IQ test
IQ test je psychologický nástroj odborného posúdenia, ktorý meria rozsah kognitívnych schopností a poskytuje skóre, ktoré má slúžiť ako miera intelektuálnych schopností a potenciálu jednotlivca.
Vykonajte si test!
Test by mal trvať 30 minút / 30 otázok. Otázky sú náhodne usporiadané od jednoduchých po zložitejšie. Po dokončení testu, ktorý je bez akýchkoľvek poplatkov, sa dozviete odpovede. Následne sa vám zobrazia výsledky testu aj so ne / správnymi výsledkami.
Inteligenčný kvocient (IQ) je celkové skóre odvodené zo súboru štandardizovaných testov alebo podtestov určených na hodnotenie ľudskej inteligencie. Skratku IQ vymyslel psychológ William Stern z University of Breslau, a obhajoval v knihe z roku 1912.