Profesionálny IQ Test

IQ Test - Profesionálny IQ test
IQ test je profeionálny, psychologický nástroj odborného posúdenia, ktorý meria rozsah kognitívnych schopností a poskytuje skóre, ktoré má slúžiť ako miera intelektuálnych schopností a duševného potenciálu jednotlivca.
Vykonajte si test!
Test by mal trvať 30 minút a odpoviete v ňom na 30 otázok. Po dokončení testu (poplatok je O€) sa Vám zobrazia ne/správne výsledky. Pomôžete tak nášmu občianskému združeniu - úctivo Vám ďakujeme.
IQ je skóre odvodené zo súboru testov určených na hodnotenie ľudskej inteligencie. Skratku IQ vymyslel psychológ William Stern z University of Breslau. Obhajoval ju v knihe z 1912 roku.