Heinrich Hoffmann

Príbeh Augusta

August bol guľatý chlapec,
Tuk a zdravé líca mal.
A každý videl s radosťou,
srdečného chlapca bucľatého.
Jedol a pil, ako sa na chlapca patrí,
A jeho polievka nikdy nevychladla.
Až raz v jeden deň, jeden chladný zimný čas,
August odstrčil lyžicu a tanier včas.
Ja nechcem tu polievku dnes.
Ja nechcem už nikdy viac jesť!

V ďalší deň (je to ako vo filme).
ščúply a chudý August nerastie!
Stále sa cíti slabý a chorý,
neporiadny chlapec stále kričí:
Ja nechcem tu polievku jesť,
vravím, pokoj mi s ňou dajte!
Vylial ju - radi ma majte.

Ďaľší deň prišiel, ách, aký veľký hriech!
August vypadá strašne, je nesvoj a bledý.
Než polievku na stôl prinesú,
On kričí, čo sily stačia mu,
Nechcem, hovorím vám, tu polievku!
A vezmite preč tu brečku hnusnú!"

Štvrtý den, ten prišiel potichu,
Ako tieň August pôsobí.
Ako kus niti tenunký je iba,
Zlý August na piaty deň umiera.