Kategórie článkov

Kategória "ADD"

Pri syndróme ADD (Attention Deficit Disorder) segment hyperaktivity ako je to u ADHD chýba – ide teda o poruchu pozornosti. Takéto deti sú viac utiahnuté do seba, nepozorné, ťažko sa koncentrujú, unikajú z bežného života do denného snenia. Môžu pôsobiť ako tiché, pomalé, zábudlivé, zasnené, znudené, uzavreté alebo apatické.

Kategória "ADHD"

ADHD, porucha pozornosti s hyperaktivitou, je behaviorálny stav, ktorý umožňuje zamerať sa nedostatočným spôsobom na každodenné požiadavky a rutiny. Ľudia s ADHD majú zvyčajne problémy organizovať sa, zostať sústredení, robiť realistické plány a premýšľať. Môžu byť nervózni, hluční a neschopní prispôsobiť sa meniacim sa situáciám. Deti s ADHD môžu byť vzdorovité, spoločensky nešikovné alebo agresívne…
Prevzaté z Encyklopédie psychológie.

Kategória "Psychologické testy"

Psychologicko diagnostické testy, ktoré vám ponúkame sú z rôznych medicínskych i ne-medicínskych oblastí života. Sú zostavené pozorne a so záujmom pomôcť vám. Napriek tomu, výsledky testov nemajú nahrádzať serióznu klinickú diagnózu – na to prosím pamätajte pritom, ako sa budete venovať seba-testovaniu. Vyhľadajte psychologický test z viac ako 240. testov

Kategória "iné"
Back to Top